5 Temmuz 2008 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları

B Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

5 Temmuz 2008 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Y Kİtapçığı ve Z kitapçığı İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

5 Temmuz 2008 B Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Trafik kazaları en çok aşağıdakilerden hangisinin hatalarından kaynaklanır?
A) Yayaların
B) Yolcuların
C) Sürücülerin
D) Trafik görevlilerinin

2. İlk yardım nerede uygulanmaya başlanır?
A) Kaza yerinde
B) Sağlık ocağında
C) Hastanenin acil servisinde
D) Cankurtaranda

3. Kaza yerine ulaşan kurtarıcının ilk olarak yapması gereken nedir?
A) Yaralıları belirlemelidir.
B) Kazayı yetkililere haber vermelidir.
C) Yaralıları araçtan çıkarmalıdır.
D) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Mide B) Akciğer
C) Kalp D) Beyin

5. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde
B) Sindirim sisteminde
C) Sinir sisteminde
D) Solunum sisteminde

6. Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesinde bulunur?
A) Yutak B) Akciğer
C) Kalp D) Mide

7. İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine
B) Mevsim ve yol durumuna
C) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
D) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına

8. Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?
A) Hızlı ve aceleci davranmaya
B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
D) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

9. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A) Trafik denetimlerinde göstermek
B) Kazalarda ilk yardımda kullanmak
C) Araç muayenelerinde göstermek
D) Araç donanımını tamamlamak

10. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?
A) Nefes alıp vermenin hızlanması
B) Kalp atışının hızlanması
C) Göğüs hareketlerinin olmaması
D) Göz bebeklerinin küçülmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın, solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A) Dilin geriye kayması
B) Çenenin kasılması
C) Başın arkaya düşmesi
D) Vücudun kasılması

12. Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği nasıl anlaşılır?
A) Nabız sayısının azalmasından
B) Göğsünün yükselmesinden
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Yüzünün sararmasından

13. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

14. Omuz ve boyundaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

A) Köprücük C) Şakak
B) Çene altı D) Kasık

15. Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir?
A) Diz kapağının olduğu bölge
B) Diz ile ayak arası
C) Diz ile kalça arası
D) Ayak bileğinin alt kısmı

16. Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir?
A) Solunumun derin olması
B) Derinin zamanla morarması
C) Aşırı hareketlenme
D) Kendinden geçme

17. İlk yardım yapan kişi yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Ağız içi B) Bilinci
C) Göğüs hareketi D) Solunumu

18. Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
A) Düzensiz nabız atışı olan
B) Solunum güçlüğü olan
C) Kalbi duran (5 dakika içinde)
D) Nabız sayısı düşük olan

19. Batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.
D) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.

20. Başından yaralanan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir.
B) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur.
C) Yarası sarılarak uyutulur.
D) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır.

21. Aşağıdakilerden hangisinin yanık yarası üzerine uygulanması doğru olur?
A) Oksijenli su ile yıkamak
B) Tentürdiyotlu pamukla kapatmak
C) Diş macunu sürmek
D) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile örtmek

22. Aşağıdakilerin hangisinde oluşan kırıklar, felce neden olabilir?
A) Kaburgada B) Omurgada
C) Bacakta D) El bileğinde

23. Burkulmalarda, ağrı ve şişliği azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Buz konulmalıdır.
B) Masaj yapılmalıdır.
C) Soğuk su içirilmelidir.
D) Turnike uygulanmalıdır.

24. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken, aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanının
B) Yaralıların durumu ve sayısının
C) Açık ve net adresin
D) Yaralıların kimliklerinin

25. Sindirim yoluyla zehirlenen hasta, kusuyorsa aşağıdaki pozisyonlardan hangisine alınır?
A) Yüzüstü yatış B) Yan yatış
C) Oturuş D) Sırtüstü yatış

26. Bir kişinin asit – baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.
Bilinci yerinde olan bu kişiye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Kusturmak
B) Bol su içirmek
C) Sarımsaklı yoğurt yedirmek
D) Suni solunum yapmak

27. Kusturmada hastaya uygulanacak en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırtına vurmak
B) Az tuzlu ayran içirmek
C) Karnına hafif basınç uygulamak
D) Parmakla dilinin arka kısmını uyarmak

28. Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Sıcak içecekler verilir.
B) Sıcak duş yaptırılır.
C) Vücudu serinletilir.
D) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.

29. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
B) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
D) Araç kullanırken sürücünün direksiyona hâkimiyetini sağlar.

30. Bazı sürücüleri, trafik kurallarını çiğnemeye iten en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B) Yanlış algıladığı kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Ruhi yapılarının kural çiğnemeye elverişli olmaları
D) Trafik işaret levhalarını yeterince Önemsememeleri

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. C
2. A
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. D
9. B
10. C
11. A
12. B
13. C
14. A
15. C
16. D
17. B
18. C
19. D
20. A
21. D
22. B
23. A
24. D
25. B
26. B
27. D
28. C
29. A
30. C

5 Temmuz 2008 B Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, ölümcül trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?
A) Trafik görevlisi B) Çevre mühendisi
C) Fahri trafik müfettişi D) Trafik mühendisi

2. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) İl Belediye Başkanlığı
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı

3. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü B) Geçiş yolu C) Geçiş kolaylığı D) Geçiş hakkı

4.
Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adlan aşağıclakiler-den hangisinde doğru verilmiştir?
_____1_____ _____2_____
A) Bağlantı yolu Tali yol
B) Ana yol Tali yol
C) Bölünmüş kara yolu Bağlantı yolu
D) İki yönlü kara yolu Tek yönlü kara yolu

5. Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

A) Tali yol kavşağına yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını

6. Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?
A) Minibüs B) Otobüs
C) Otomobil D) Tramvay

7. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A) Yeşil
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Yanıp sönen kırmızı

8. Trafik görevlisinin hangi harekeli trafiği yavaşlatma talimatıdır?

9. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kontrolsüz kavşağı
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Demir yolu geçidini
D) Ana yol-tali yol kavşağını

10. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A) Hız sabit tutulur.
B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

12. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

13. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Banketten gitmelidir.
B) Takip mesafesini artırmalıdır.
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.

14. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) “U” dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

15. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

16. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

17. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

18. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağının sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) öndeki taşılın geçilmesinin yasak olduğunu
D) Ana yol – tali yol kavşağına yaklaşıldığını

19. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Işıklı işaret cihazları
B) Yol çizgileri
C) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D) Yolda yaya geçitlerinin olması

20. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?

21. Bir sürücünün; suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit ediliyor.
Bu sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması
B) 6 aydan az olmamak şartıyla hafif hapis cezası
C) Sürücü belgesine süresiz olarak el konulması
D) 6 aydan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası

22.
Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsün yaptığı yasaktır?
A)1 B) 2 C)3 D) 4

23.
Şekildeki araç sürücüsü iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda;
• Aksine bir işaret yoksa.
• Geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?
A) En sağ şeritten B) Banketten
C) Orta şeritten D) En sol şeritten

24.
Şekle göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 2 numaralı taşıtın durarak 3 numaralı taşıta yol vermesi
B) 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıtın bulunduğu yola girmesi
C) 3 numaralı taşıtın 1 ve 2 numaralı taşıtlar geçtikten sonra sola dönüş yapması
D) 1 veya 2 numaralı taşıtların gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretmesi

25.
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 60 B)70 C)80 D) 90

26.
Şekildeki yaya yoluna yaklaşan sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması ve gerekirse durması
C) Yayaları ikaz ederek durdurması
D) Yolun en soluna geçmesi

27. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

28. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
C) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi

29.
Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
I- Yolun kaygan olup olmadığına II- Geçeceği aracın hızına III- Geçiş yapacağı şeridin trafik yoğunluğuna
A) Yalnız I B)I-II
C) II-III D) I-II-III

30. Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B) Hızlarını azaltmaları
C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları

31.
Şekle göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 2 numaralı araç bölünmüş yoldadır.
B) 1 numaralı araç sola dönemez.
C) 1 numaralı araç 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D) 1 numaralı araç gireceği yola yaklaşırken yavaşlamalıdır.

32.
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Hızını artırmalıdır.
B) Durmadan yoluna devam etmelidir.
C) 1 numaralı araç sürücüsünü uyarmalıdır.
D) 1 numaralı araca yol vermelidir.

33. Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir.

Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti (?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?

34. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C) Toplu taşıma araçları
D) Gümrük muhafaza araçları

35. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otobüs sürücüsü, otomobile
B) Otomobil sürücüsü, otobüse
C) Şeridi daralmış olan. diğerine
D) Azami ağırlığı az olan. diğerine

36. Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?
A) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
B) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek

37. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Park ışıklarını
B) Sis ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları

38.
Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A)15 B)20 C)30 D) 40

39. Hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

40. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?
A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D) Sadece öğrenci indirip bindirirken

41. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A) SRC 1 B) SRC 2
C) SRC3 D) SRC 4

43. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A) Bisikletler
B) Lastik tekerlekli traktörler
C) Çekiciler
D) Motorsuz araçlar

44.


Trafik kazalarındaki kusur oranının yıllara göre yüzdelik dağılımı tablodaki gibidir.
Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
C) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

45. Hangi rahatsızlığı olan sürücülerin “gün doğumundan bir saat önceden, gün batınımdan bir saat sonraya kadar araç kullanabileceği” sürücü belgesine işlenir?
A) İşitme kaybı
B) Renk körlüğü
C) Tek gözü gören
D) Gece körlüğü

46. Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

47. Çevreye boşaltıldığında bozulma meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Yanıcı madde B) Atık
C) Yakıcı madde D) Kireç

48. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
A) Beden sağlığının bozulması
B) Ruh sağlığının bozulması
C) Dikkatin dağılması
D) İş veriminin artması

49. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
A) Doğal bitki örtüsünün tahribatı
B) Düzensiz şehirleşme ve göç
C) Şehirlerdeki yeşil alanların yaygınlaştırılması
D) Konutlarda kalitesiz kömür kullanılması

50. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt tasarrufuna
B) Hız sınırlarının aşılmasına
C) Yakıt tüketiminin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun azalmasına

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. C
3. D
4. B
5. D
6. B
7. C
8. B
9. A
10. B
11. D
12. A
13. B
14. C
15. D
16. B
17. C
18. A
19. B
20. D
21. A
22. B
23. A
24. D
25. C
26. B
27. A
28. B
29. D
30. D
31. C
32. D
33. C
34. B
35. A
36. D
37. C
38. A
39. C
40. D
41. A
42. B
43. C
44. A
45. D
46. C
47. B
48. D
49. C
50. A

5 Temmuz 2008 B Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre hangi zamanda, hava ve benzin karışımı pistonla sıkıştırılır?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı

2. Dizel motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Motorin B) Benzin
C) Gaz yağı D) Alkol

3. Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı motorların soğutma sistemi parçasıdır?
A) Karter B) Supap
C) Amortisör D) Radyatör

4. Silindir kapağı hangisinin parçasıdır?
A) Vites kutusunun
B) Diferansiyelin
C) Motorun
D) Yakıt deposunun

5. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motorun parçalarına gönderir?
A) Su pompası B) Yağ pompası
C) Distribütör D) Radyatör

6. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A) Silindirdeki benzin-hava karışımını ateşlemek
B) Silindirdeki yağ karışımını ateşlemek
C) Karterdeki benzin-hava karışımını ateşlemek
D) Karterdeki yağ karışımım ateşlemek

7. Motor çalışmazken, kontak anahtarının ateşleme durumunda açık bırakılması, aşağıdaki parçalardan hangisinin yanmasına neden olabilir?
A) Bujilerin
B) Endüksiyon bobininin
C) Konjektöriin
D) Flaşörıin

8. Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?
A) Akümülatör B) Karbüratör
C) Konjektör D) Distribütör

9. Akümülatörün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A) Asit B) Benzin
C) Saf su D) Antifriz

10. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda yakıt pompasının görevidir?
A) Depodan karbüratöre yakıt pompalamak
B) Karbüratörden emme manifolduna yakıt pompalamak
C) Karbüratörden silindirlere yakıt pompalamak
D) Silindirlerden karbüratöre yakıt pompalamak

11. Yakıl göstergesindeki kırmızı ışık yarınv: a ne olur?
A) Motor istop eder.
B) 20 – 30 km daha yol gider. C) 100 km daha yol gider.
D) Motor şarj etmez.

12. Benzinle havayı belirli oranda karıştıran yakıt sistemi elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıt pompası B) Hava filtresi
C) Supap D) Karbüratör

13. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin avantajlarındandır?
A) Yakıt tasarrufu sağlaması
B) Yağ tasarrufu sağlaması
C) Su tasarrufu sağlaması
D) Hidrolik tasarrufu sağlaması

14. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?
A) Buji B) Karbüratör
C) Enjektör D) Distribitör

15. Boğulmuş motoru çalıştırmak için aşağıdakilerden hangisine sonuna kadar basılarak, marş yapılır?
A) Debriyaj pedalına B) Gaz pedalına C) Fren pedalına D) Vites koluna

16. Araçta, egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Motor hararet yapmıştır.
B) Motor yağı fazladır.
C) Egzoz susturucusu deliktir.
D) Hava filtresi deliktir.

17. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?
A) Enjeksiyon pompası
B) Buji
C) Kam mili
D) Krank mili

18. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?
A) Yağ lambasının
B) Kızdırma bujisi lambasının
C) El freni lambasının
D) Şarj lambasının

19. Dizel motorlu araç çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Soğutma suyu bitmiştir.
B) Fren hidroliği bitmiştir.
C) Rot ayarı bozuktur.
D) Yakıt sisteminde hava vardır.

20- Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi veren sistemdir?
A) Şarj sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Marş sistemi
D) Yağlama sistemi

21. Kontak anahtarını açtıktan sonra marşa basma süresi kaç saniye olmalıdır?
A) 10-15 B)20-60
C) 60-80 D) 80-90

22. Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz ve farlar da yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Benzin otomatiği arızalıdır.
B) Bujiler arızalıdır.
C) Yağ pompası arızalıdır.
D) Akümülatörün kutup başları gevşektir.

23. Motordaki aşınmaları hangi sistem önler?
A) Ateşleme sistemi B) Marş sistemi C) Yağlama sistemi D) Şarj sistemi

24. Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A) Yağ çubuğundan
B) Yağ karterinden
C) Yağ filtresinden
D) Yağ göstergesinden

25. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depo-luk eder?
A) Soğutma suyuna
B) Yağlama yağına
C) Hidrolik yağına D) Motorine

26. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
A) Asit B) Saf su
C) Yağ D) Antifriz

27. Motor çalışırken şarj lambası yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş motoru arızalıdır.
B) Alternatör arızalıdır.
C) Far ampulleri yanmıştır.
D) Fan motoru arızalıdır.

28. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Akümulatör boşalmıştır.
B) Marş kablo bağlantıları gevşektir.
C) Akümulatör kablo bağlantıları gevşektir.
D) Far kablo bağlantıları gevşektir.

29. Aracın kısa farları yakıldığında gösterge panelinde hangi renk lamba yanar?
A) Sarı B) Yeşil
C) Kırmızı D) Siyah

30. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkânı sağlayan aktarma organıdır?
A) Kavrama B) Rot
C) Şaft D) Aks

31. Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
A) Diferansiyel B) Şaft
C) Vites kutusu D) Kavrama

32. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A) Direksiyon B) Diferansiyel
C) Amortisör D) Ön düzen

33. Karlı havalarda hangi lastiklere zincir takılır?
A) Ön lastiklerin birine
B) Arka lastiklerin birine
C) Çekici lastiklerin ikisine
D) Çekici olmayan lastiklerin ikisine

34. Aşağıdakilerden hangisi ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?
A) Rot ayarının bozuk olması
B) Buji ayarının bozuk olması
C) Avans ayarının bozuk olması
D) Rölanti ayarının bozuk olması

35. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?
A) Direksiyon B) Krank mili
C) Amortisör D) Şaft

36. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duran araca ilk hareketi vermektir.
B) Aracın emniyetli olarak yavaşlamasını sağlamaktır.
C) Aracın emniyetli olarak hızını artırmaktır.
D) Duran aracı sabitlemektir.

37. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frenleme anında direksiyon hâkimiyeti sağlar.
B) Yakıt tasarrufu sağlar.
C) Frenlemede duruş mesafesini uzatır.
D) Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.

38. Soğuk havalarda araç el freni çekili hâlde park edilirse aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelebilir?
A) El freni yağlanır.
B) Fren balataları donarak kampanaya yapışır.
C) Fren hidroliği azalır.
D) Fren sistemine hava dolar.

39. Yeni araçta rodaj zamanında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Ani duruş ve kalkışın yapılması
B) Motorun tam güçle çalıştırılması
C) Motorun yüksek devirde çalıştırılması
D) Ani duruş ve kalkışın yapılmaması

40. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?
A) Mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek
B) Isı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek
C) Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek
D) Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. B
2. A
3. D
4. C
5. B
6. A
7. B
8. D
9. C
10. A
11. B
12. D
13. A
14. C
15. B
16. C
17. A
18. B
19. D
20. C
21. A
22. D
23. C
24. D
25. A
26. D
27. B
28. D
29. B
30. A
31. C
32. B
33. C
34. A
35. C
36- D
37. A
38- B
39. D
40- C

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • B sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru,
Motor 40 soruda 28 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“5 Temmuz 2008 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 268 yorum yapılmış:

Sayfa: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

 1. 243
  emre ankara

  sınavda kaç yanlış yaparsan kalırsın?


 2. 244
  alkaner

  sınava hiç çalışmadım kesin kaılıcam yinee tüh yaa :(


 3. 245
  önder

  bu cumartesı sınav var calıstım kendımı denedım gayet guzel gectı ama cok heyecanlıyımmm yaaaa ): ınsallah gecerım


 4. 246
  alkaner

  inş kazanırsın önder ama bende kazanırım inşş :)


 5. 247
  cem

  ilkyardım:27 dogru 3 yanlış trafik:39 dogru 11 yanlış motor:32 dogru 8 yanlış bu sonuçla geçermiyim acaba bu arada yarınki 4 temmuz sınawı için tüm sınawa girecek arkadaşlara başarılar dilerim….


 6. 248
  alkaner

  ey vallah kardeş sagolasan inş hepimiz kazanırız sınav iyi gecer ben motordan geçtimde ilk aydımla tırafikten kaldım :( bu sefer kesin geçmem alzım hadi arkş herkese başarıalrrr.?___ sakaryali_alkaner_ :)


 7. 249
  ömer

  benim ilkyardımdan 78 trafikten 86 motordan da 58 puanım var ben motordan 58 puanla geçebilirmiyim


 8. 250
  alkaner

  hayır geçemessin ben trafikten kalmışım ya allah kahretsin 60 puanlaa :(


 9. 251
  soner 539 238 62 24

  her hangı yardıma ve sorusu oaln arakdaslar arasın hert urlu yardıma acıgım arakdaslar


 10. 252
  çeto

  allah belanızı versın lan sızın yuzunuzden 2 saat boyunca soruları cıkaracagıma sızın aptalca yorumlarınızı cıkarıp durdum tu sıze gıdın de face bookta konusun benım kartus bıttı oda yetmedı arkadasın kartuste bıttı lanet olsun sıze benım gıbı cetoya tekrar tuuuuuuuuuuuuuuuu


 11. 253
  aliozay

  selam arkadaşlar ben agustosta sınava giricem ama bir bakayımm dedim ve burdan aldıgım soruları çözdüm ve harika bir sonuç ilk yardım 25 dogru ilk yardım 36 dogru motor 33 dogru ee budureuma göre geçiyom dilmi


 12. 254
  aliozay

  tırafik 36


 13. 255
  hasan

  arkadaşlar ilk yardımdan 67 aldım ne olacak???


 14. 256
  elif

  bana deselerki hayatının en kötü günü ne zamandı diye bende 22 agustos derim çünki burada en üzülmesi gereken benim nedeni sinava girememem çok aptalca ama kimliğimi bulamadım:(:(:(:(:(:((


 15. 257
  alkaner

  kimligini kaybetmekle kötü etmişsin :) ))…. hasan ilk yardımdan 67 aldıgına göre o dersden kaldın …gülümmm :D benimde bi tek trafigim kaldıı…


 16. 258
  yASEMİN

  sper bişey yhaa umarım tüm herkezin başına ne diyim ehliyet gerkli:D:D:D


 17. 259
  DeviL666

  Bi Alsam Şu Ehliyeti Başka Bişi İstemiyom Yaa :D


 18. 260
  hasan

  arabayı ehliyetmi sürecek negerek ehliyete


 19. 261
  YARIMAY

  mrb arkadaşlar ilkyardımdan 21 doğrum var geçermiyim kalırmıyım yaa…?


 20. 262
  samet

  arkadaslar ben kesın kalırım ama karobole gecersem sevınırım ınsaalh hepımız kazanırız:D


 21. 263
  alkaner

  5 hakkımda doldu ..bunalr ne yapıo anlamıorum ya…bilerek mi vermiolar ehliyeti bilerekmi bırakıoalr ..


 22. 264
  samet

  arkadaşlar bunlarda var bir dümen şimdi 5. e girecem girdigim 4sınawdan 4ünde de 68 puan gördüm haylahada alamadım ehliyet i bir az da olsa puan larda yardım talep ediyorum


 23. 265
  fatma

  çözdüğüm tesler başarılı inş geçerim hepinize başarılar


 24. 266
  fatma

  yarıın sınav varrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr


 25. 267
  Dj.serseri

  ark lar benim dördüncü girişim vw ilk iki sınava girmedim son iki sınavın birincisinde motoru verdin 74 puan ile ve bugün 3 tenmuz sınavından ilk yardımdan 90 bekliyorum tarafikden den 80 bekliyorum dua edin ark lar kazanarım : : : : herkeze slm bu arada .. :) :D


Sayfa: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş