24 Ekim 2009 Ehliyet Sınavı C-D-E Sınıfı Soruları-Cevapları

C-D-E Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

24 Ekim 2009 Ehliyet Sınavı C-D-E Sınıfı – Y Kitapçığı ve Z Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

24 Ekim 2009 Tarihli Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Soru Ve Cevapları için tıklayınız

24 Ekim 2009 C-D-E Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması

2. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahale ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması
B) Ağır hapis cezası
C) Para ve ceza puanı
D) Trafikten men cezası

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
A) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak
B) Durumun kötüleşmesini engellemek
C) Tıbbi yardım için iletişim kurmak
D) İlaçla tedavi etmek

4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A) Sağlık personeli olmak
B) Sakin ve tedbirli olmak
C) Trafik görevlisi olmak
D) İyi bir sürücü olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
A) Böbrek
B) Mide
C) Kalp
D) Karaciğer

6. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde
B) Sindirim sisteminde
C) Solunum sisteminde
D) Sinir sisteminde

7. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?
A) Ağrı kesici ilaç
B) Yara merhemi
C) Üçgen sargı bezi
D) Serum

8. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?
A) Vücudun bir bölümünde felç
B) Acıkma hissi
C) Hazımsızlık
D) İç kanama

9. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
B) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D) Kaç yaralı olduğuna bakılması

10. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

11. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Yüzün soğuk su ile yıkanması
B) Burun üzerine ve enseye buz konulması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
C) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek

13. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?
A) 1-2
B) 5-10
C) 15-20
D) 30-40

14. Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
A) Kansızlık
B) Koma
C) Şok
D) Bayılma

15. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

16. Şekildeki gibi dış kalp masajı pozisyonu alındıktan sonra, yetişkine dakikada kaç kez bası uygulanır?

A) 40
B) 70
C) 100
D) 120

17. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır.
D) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.

18. Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B) Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

19. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan yaralıya uygulanmaz?
A) Yarı oturur duruma getirmek
B) Batan cisim varsa çıkarmamak
C) Ayaklar yüksekte tutulup sırt üstü yatırmak
D) Açık olan yarası temiz bir bezle kapatılıp basınç yapmadan sarmak

20. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bol su ile yıkamak
B) Yara merhemi sürmek
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak
D) Yakıcı maddeyi sulandırıp sürmek

21. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilmelidir?
A) Yan yatış
B) Yüzüstü yatış
C) Sırtüstü yatış
D) Oturuş veya yarı oturuş

22. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi

23. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için hangi uygulama yapılmalıdır?
A) Hasta oturtularak merhem sürülmeli
B) Hasta yan yatış pozisyonuna alınmalı
C) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulmalı
D) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulmalı

24. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olan
B) Ayak kemiği kırık olan
C) Açık karın yarası olan
D) Bilinci yerinde olmayan

25. Yaralı, sedye ile ambulansa bindirilirken yönü nasıl olmalıdır?
A) Baş kısmı önde olacak şekilde
B) Ayakları önde olacak şekilde
C) Yaralının isteğine göre
D) Yaranın çeşidine göre

26. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Açık havaya çıkarılır.
B) Yoğurt yedirilir.
C) Tuzlu su içirilir.
D) Kusturulur.

27. Sıcak vurması (çarpması) sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi, aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A) Nabız sayısının azalması
B) Kan dolaşımının yavaşlaması
C) Sindirim sisteminin çalışmaması
D) Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması

28. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Tuzlu ayran içirmek
B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak
C) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak
D) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak

29. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
D) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.

30. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şehir içi ve dışı trafikte mecburidir.
B) Şehir içi trafikte isteğe bağlı, şehir dışında mecburidir.
C) Şehir içi ve dışı trafikte isteğe bağlıdır.
D) Şehir içi trafikte mecburi, şehir dışında isteğe bağlıdır.

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.
İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. C
3. D
4. B
5. C
6. A
7. C
8. A
9. B
10. D
11. C
12. B
13. C
14. D
15. B
16. C
17. A
18. D
19. C
20. A
21. D
22. B
23. D
24. B
25. A
26. A
27. D
28. B
29. D
30. A

24 Ekim 2009 C-D-E Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Millî Eğitim Bakanlığı
D) Ulaştırma Bakanlığı

2. Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A) Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
B) Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
C) Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
D) Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlendir.

3. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğine ayrılmış kısmına ne denir?
A) Ana yol
B) Banket
C) Şerit
D) Taşıt yolu

4. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A) Dingil ağırlığı
B) Taşıma sınırı
C) İstiap haddi
D) Kapasite

5. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
A) Kırmızı ışıkta
B) Sarı ışıkta
C) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D) Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta

6. Şekildeki trafik ışığında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A) Düz gidilebileceğini
B) Sadece sağa dönülebileceğini
C) Sadece sola dönülebileceğini
D) Yolun tüm yönlere açık olduğunu

7. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” talimatıdır?

8. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Hızını azaltması
B) Duraklama yapmaması
C) Hızını artırması
D) Takip mesafesini artırması

9. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Sağ dönüş lambasını yakmalıdır.
B) Takip mesafesini azaltmalıdır.
C) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.
D) Yolun solundan gitmelidir.

10. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kontrolsüz kavşağı
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Demiryolu geçidini
D) Ana yol-tali yol kavşağını

11. Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir?

12. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Yolun iki taraftan daraldığını
B) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
C) Yolun çift yönlü olduğunu
D) Yolun tek yönlü olduğunu

13. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

A) Sağa dönüşü
B) Sola dönüşü
C) U dönüşünü
D) Park etmeyi

14. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

16. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

17. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

A) Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını
C) Kesik çizgi tarafındakilerin öndeki geçebileceklerini
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki geçebileceklerini

18. Şekle göre, aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- 1 numaralı şerit sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sağa dönüş içindir.
A) Yalnız II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

19. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 30 gün
B) 3 ay
C) 6ay
D) 2 yıl

20. Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

21. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Takip mesafesine uyması
B) Takip mesafesini artırması
C) Takip mesafesini azaltması
D) Ani fren yaparak durmaya çalışması

22. Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

23. Yerleşim yerleri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

24. Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı kaç metreden takip etmelidir?
A) 20
B) 30
C) 35
D) 40

25.

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.
B) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
C) Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
D) öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır.

26. Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, geçilen araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A) Yakını gösteren ışıkları
B) Acil uyarı ışıklarını
C) Uzağı gösteren ışıkları
D) Sis ışıklarını

27. Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hız azaltılır.
2- işaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır.
A) 2 – 4 -1 – 3
B) 1 – 2 – 3 – 4
C) 4 – 2 -1 – 3
D) 1 – 4 – 2 – 3

28. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
B) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
C) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.

29.

Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?
A)1
B)2
C)3
D) 4

30. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
D) Çevreyi rahatsız etmemeye

31. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi

32. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A) Yolcuları soldan indirip bindirmek
B) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek
C) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek
D) Yolcuları sağdan İndirip bindirmek

33. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını gösteren işaret levhalarına, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30

34. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Park ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

35. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek veya çektirmek
B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle bağlayıp çekmek
D) Kamyon ile kamyoneti çekmek veya çektirir ek

36. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B) Taşıtın geri manevra yaptığını
C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
D) Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu

37. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D) Yüklerin bağlanması

38. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

39. “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A) Trafikteki hatalar telafisi imkânsız sonuçlar doğurur.
B) Bir ülkenin trafikle ilgili alt yapısı yeniden oluşturulamaz.
C) Her yolculuk, sürücüye ayrı bir deneyim kazandırır.
D) Trafikle ilgili acılar yeniden yaşanılmak istenmez.

40. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A) Sürücü belgesi
B) Tescil belgesi
C) Araç imalat belgesi
D) Servis bakım belgesi

41. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

42. “B” sınıf sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otomobil
B) Minibüs
C) Kamyonet
D) Kamyon

43. Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Trafikten süresiz men
B) Para cezası ve ceza puanı
C) Sürücü belgesine 6 ay el koyma
D) Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

44.
I- Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar.
II- Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadırlar.
Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A) Her ikisi de doğrudur.
B) Her ikisi de yanlıştır.
C) I. doğru, II. yanlıştır.
D) I. yanlış, II. doğrudur.

45. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
B) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
C) Kazaya karışan aracı taşıt yolu dışına çekmesi
D) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

46. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

47. Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

48. Bakımı yapılmamış bir aracın egzozundan daha fazla duman havaya karışır. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Gürültü kirliliğine
B) Su kirliliğine
C) Hava kirliliğine
D) Toprak kirliliğine

49. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
A) Ruh sağlığının bozulması
B) Beden sağlığının bozulması
C) Dikkatin dağılması
D) İş veriminin artması

50. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Yanıcı madde
B) Yakıcı madde
C) Atık
D) Kireç

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. C
2. B
3. D
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
9. C
10. A
11. D
12. B
13. A
14. B
15. A
16. C
17. C
18. D
19. D
20. A
21. B
22. A
23. D
24. D
25. C
26. A
27. A
28. C
29. B
30. C
31. D
32. D
33. A
34. D
35. B
36. A
37. C
38. B
39. A
40. B
41. B
42. D
43. B
44. A
45. C
46. B
47. D
48. C
49. D
50. C

24 Ekim 2009 C-D-E Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A) Motor suyunu soğutmak
B) Krank miline yataklık yapmak
C) Motor yağını soğutmak
D) Vites dişlilerine yataklık yapmak

2. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Rotil
B) Şaft
C) Karter
D) Aks

3. Dizel motorda yanma nasıl sağlanır?
A) Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesiyle
B) Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının enjektörle ateşlenmesiyle
C) Sıkıştırılmış havanın buji ile ateşlenmesiyle
D) Sıkıştırılmış hava üzerine enjektörden yakıt püskürtülmesiyle

4. Aşağıdakilerden hangisi distribütörün görevidir?
A) Ateşleme sırasına göre bujilere yüksek gerilim dağıtmak
B) Egzoz gazının çıkışını sağlamak
C) Motor suyunu soğutmak
D) Aküyü şarj etmek

5. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Akünün tamamı saf su ile doldurulmalıdır.
B) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ilave edilmelidir.
C) Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
D) Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A) Radyatör peteklerinin tıkanması
B) Vantilatör kayışının gevşek olması
C) Hava filtresinin kirli olması
D) Su pompasının arızalanması

7. Depodaki yakıtı, yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektör
B) Besleme pompası
C) Yakıt göstergesi
D) Yakıt filtresi

8. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon pompasının görevi değildir?
A) Yakıtın basıncını yükseltmek
B) Yakıtın miktarını ayarlamak
C) Enjektörlere eşit miktarlarda yakıt göndermek
D) Yakıtı temizlemek

9. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?

10. Dizel motorlarında, aşağıdakilerden hangisinin sökülmesi yakıt sisteminin hava yapmasına sebep olur?
A) Yakıt borularının
B) Hava filtresinin
C) Yağ filtresinin
D) Hidrolik filtresinin

11. Dizel motorlarda yakıt sistemi hava yaparsa ne olur?
A) Motor yanar.
B) Motor sarsıntılı çalışır.
C) Motor yağ yakar.
D) Motor çalışmaz.

12. Dizel motorlarda emme zamanında silindirlere ne alınır?
A) Motorin-hava karışımı
B) Sadece motorin
C) Sadece hava
D) Hidrolik yağı

13. Günümüzdeki içten yanmalı motorlarda ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj sistemi
B) Marş sistemi
C) Yakıt sistemi
D) Ateşleme sistemi

14. Aşağıdakilerden hangisi marş sisteminin parçalarındandır?
A) Distribütör
B) Alternatör
C) Akü
D) Radyatör

15. Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi ne olabilir?
A) Akü boşalmıştır.
B) Depoda yakıt bitmiştir.
C) Bujilere akım gelmiyordur.
D) Vantilatör kayışı kopmuştur.

16. Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A) Motorun erken ısınmasını sağlamak
B) Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek
C) Düzgün ateşlemeyi sağlamak
D) Sürtünmeyi artırmak

17. Aşağıdakiler den hangisi karterin görevlerindendir?
A) Kavramayı üzerinde taşımak
B) Vites dişlilerini üzerinde taşımak
C) Soğutma sistemi suyuna depoluk etmek
D) Motor yağına depoluk etmek

18. Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?
A) Motor çok soğur.
B) Motor yakıtına yağ karışır.
C) Motor aşırı ısınarak zarar görür.
D) Motor suyuna yağ karışır.

19. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?
A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B) Diferansiyeli çalışma sıcaklığında tutmak
C) Vites kutusunu çalışma sıcaklığında tutmak
D) Alternatörü çalışma sıcaklığında tutmak

20. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A) Vantilatör
B) Radyatör
C) Termostat
D) Hararet göstergesi

21. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir?
A) Su pompası arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı gevşektir.
C) Vantilatör kayışı kopmuştur.
D) Hararet müşürü arızalıdır.

22. Çok sıcak radyatörün kapağı nasıl açılır?
A) Yavaşça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek
B) Vantilatör kayışını gevşettikten sonra
C) Radyatörün basıncı düşürülmeden
D) Motor yüksek devirde çalışırken

23. Motor çalıştığı sürece aracın elektrik ihtiyacını karşılayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marş sistemi
B} Şarj sistemi
C) Yakıt sistemi
D) Soğutma sistemi

24. Aşağıdakilerden hangisi, motor devri arttığında alternatörden çıkan voltajı ayarlar?
A) Konjektör (Regülatör)
B) Endüksiyon bobini
C) Kondansatör
D) Distribütör

25. Aşağıdakilerden hangisi araçta, alıcıları ve elektrik tesisatını kısa devreden doğacak tehlikeye karşı korur?
A) Platin
B) Sigorta
C) Enjektör
D) Akü

26. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?
A) Fren hidroliğinin fazla olması
B) Fren sisteminde hava olması
C) Fren müşürünün arızalı olması
D) Fren pedalının zayıf olması

27. Aracın kilometre saati hiçbir değer göstermiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yağı azalmıştır.
B) Yağı fazladır.
C) Araç yavaş gidiyordur.
D) Teli kopmuştur.

28. Kavrama sistemi, aracın neresinde bulunur?
A) Krank mili ile volan arasında
B) Motor ile vites kutusu arasında
C) Diferansiyel ile tekerlekler arasında
D) Vites kutusu ile şaft arasında

29. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıt hareket hâlinde İken debriyaj pedalına yarım basılıyordun
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordun
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
D) Debriyaj teli kopmuştur.

30. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?
A) Krank miline yataklık etmek
B) Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
C) Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
D) Yol ve trafik durumuna göre araca en uygun hızı vermek

31. Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?
A) Diferansiyel
B) Şaft mili
C) Vites kutusu
D) Kavrama

32. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?
A) Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek
B) Aracın durmasını sağlamak
C) Araca ilk hareketi vermek
D) Aracın tam gazla gitmesini sağlamak

33. Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Kam mili bozulur.
B) Krank mili bozulur.
C) Yakıt tüketimi azalır
D) Yakıt tüketimi artar.

34. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A) Motorun hararet yapması
B) Manifoldlarda kaçakların oluşması
C) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması
D) Motor yağına su karışması

35. Ayak frenine basıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) ön tekerlekler durur.
B) Arka tekerlekler durur.
C) ön ve arka tekerlekler ayrı ayrı durur.
D) ön ve arka tekerlekler birlikte durur.

36. ABS fren sistemi, frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler.
Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangilerini azaltır?
I- Aracın yol üzerinde kaymasını
II- Trafik kazası riskini
III- Direksiyon hâkimiyetini
A) I-II
B) I-III
C) II-III
D) I-II- III

37. Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi ne olabilir?
A) Hidrolik seviyesi yüksektir.
B) Pedal boşluğu azdır.
C) Lastik hava basıncı düşüktür.
D) Sistemde hava vardır.

38. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Motor devir sayısını
B) Motor sıcaklığını
C) Yakıt miktarını
D) Aracın hızını

39. Aşağıdakilerden hangisi rot ayarının bozuk olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Arka lastiklerin ortadan aşınması
B) Ön lastiklerin içten veya dıştan aşınması
C) Direksiyon milinin eğilmesi
D) Direksiyon kovanının eğilmesi

40. Araçta rodaj (alıştırma) zamanı doluncaya kadar aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Rölantide gidilmesi
B) Ani duruş ve kalkış yapılması
C) Yüksek devirde çalıştırılmaması
D) Motorun tam güçte çalıştırılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. B
2. C
3. D
4. A
5. B
6. C
7. B
8. D
9. B
10. A
11. D
12. C
13. B
14. c
15. A
16. B
17. D
18. C
19. A
20. C
21. D
22. A
23. B
24. A
25. B
26. C
27. D
28. B
29. A
30. D
31. C
32. A
33. D
34. c
35. D
36. A
37. D
38. A
39. B
40. C

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

  • C-D-E sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru,
Motor 40 soruda 28 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş