23 Ekim 2010 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları

B Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

23 Ekim 2010 Ehliyet Sınavı B Sınıfı – Y, Z, V, T Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

23 Ekim 2010 B Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
II- Silvester (Göğüsten bastırma)
III- Ağızdan ağıza
A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

2. Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

3. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D) Hastaneye götürülüp 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

4. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken
vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?
A) Ayak tabanına
B) Omuzuna
C) Karın boşluğuna
D) Omurgasına

5. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir.
B) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir.
C) Yaralıyı araçtan çıkarmak için yardım istenmesidir.
D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanmasıdır.

6. Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur?
A) Trafik denetimlerinde göstermek
B) Araç muayenelerinde göstermek
C) Kazalarda ilk yardımda kullanmak
D) Araç donanımını tamamlamak

7. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D) Hastanın ayaklarını yükseltmek

8. Ayak veya bacaktaki yaralanmalarda, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karın ön üst kısmı
B) Dizin ön üst kısmı
C) Bacak dış kısmı
D) Kasık iç kısmı

9. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
I- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
II- Solunum kontrolü
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A) I – II – III
B) II – I – III
C) III – II – I
D) I – III – II

10. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur.
B) Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır.
C) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir.
D) Şekerli su içirilir.

11. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Kaç yaralı olduğuna bakılması
B) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
C) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
D) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması

12.
• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
A) Kafa ve beyin yaralanmasında
B) El bileğinin burkulmasında
C) Sıcak çarpmasında
D) Bayılmada

13. Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?
A) Sindirim yolu ile
B) Dolaşım yolu ile
C) Boşaltım yolu ile
D) Solunum yolu ile

14. Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
A) Çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için
B) Hastaları iyileştirecek tıbbi tedaviyi uygulamak için
C) Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleleri yapabilmek için
D) Kendisinin ve yakınlarının sağlığını korumak için

15. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A) Yolların bakımsızlığı
B) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
C) Trafik görevlilerinin yetersizliği
D) Sürücülerin kurallara uymaması

16. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde
B) Sindirim sisteminde
C) Solunum sisteminde
D) Sinir sisteminde

17. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
A) Sistem
B) Organ
C) Destek doku
D) Hücre

18. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
A) Burkulan bölgenin dinlendirilmesi
B) Burkulan bölgenin yüksekte tutulması
C) Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D) Burkulan bölgeye buz torbası konulması

19. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
A) Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
B) Yalnızca şehir dışı yollarda gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
C) Yalnızca gece araç kullanırken gözlük veya lens kullanmak zorundadırlar.
D) Bu tür adaylara sürücü belgesi verilmez.

20. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.
B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.
C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.
D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.

21. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A) Yakıcı maddeyle temas şekli
B) Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
C) Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
D) Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği

22. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A) Mide
B) Karaciğer
C) Akciğer
D) Dalak

23. Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir?
A) Yaralıların eğitim durumunun
B) Araçların hasar durumunun
C) Olay yerinin tam adresinin
D) Yaralı sayısının

24. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunum yolu zehirlenmesi olan
B) Bilinci yerinde olmayan
C) Açık karın yarası olan
D) Ayak kemiği kırık olan

25. Aşağıdaki yaralılardan hangisi kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Kaburga kırığı olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kolunda yara ve kırık olan
D) Birinci derecede yanığı olan

26. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen
bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

27. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan yöntemdir?
A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak
C) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak
D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek

28. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?
A) Kalça kemiğinde
B) Köprücük kemiğinde
C) Ön kol kemiğinde
D) Bacak kemiğinde

29. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A) Solunumu düzensiz olan
B) Kalbi düzensiz çalışan
C) Solunum sayısı azalan
D) Kalbi duran

30. Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A) Soğuk içecekler içirmek
B) Şok pozisyonuna almak
C) Duyu organlarını uyarmak
D) Temiz hava almasını sağlamak

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. B
2. D
3. D
4. A
5. B
6. C
7. B
8. D
9. A
10. A
11. C
12. C
13. D
14. C
15. D
16. A
17. B
18. C
19. A
20. B
21. D
22. C
23. A
24. D
25. B
26. B
27. C
28. B
29. D
30. A

23 Ekim 2010 B Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki numaralandırılmış olan çizgilerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III

2. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otomobil
B) Kamyonet
C) Motosiklet
D) Minibüs

3. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30
B) 20
C) 10
D) 5

4. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

5. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A) 1 – 2 – 3
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 1 – 2
D) 3 – 2 – 1

6. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Lastik tekerlekli traktör
B) Hususi otomobil
C) İş makinesi
D) Motosiklet

7. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün
aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Düşük hızla seyretmesi
B) Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
C) Hız azaltmak için frene basması
D) Vitesi boşa alarak seyretmesi

8. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A) Sis ışıklarının
B) Acil uyarı ışıklarının
C) Uzağı gösteren ışıkların
D) Yakını gösteren ışıkların

9. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

A) Şerit değiştirmek yasaktır.
B) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.

10. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A) Tarım traktörü
B) Otobüs
C) İş makinesi
D) At arabası

11. Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
I- Aracının yük ve teknik özelliğine
II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III

12. Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
C) 4 numaralı aracın yavaşlaması
D) 5 numaralı aracın geçmesi

13. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden
hangisini yapmaları yanlıştır?
A) Yavaşlamaları
B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları

14. Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
A) Taşıt yolunun ortasında
B) Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
C) Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette
D) Kendi gidiş yönüne göre sol bankette

15. Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
B) Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
C) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
D) Hızını artırıp kavşağa girmelidir.

16. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
A) Duruş mesafesi kadar
B) İntikal mesafesi kadar
C) Takip mesafesi kadar
D) Fren mesafesi kadar

17. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?
A) Bu kişilere sürücü belgesi verilmez.
B) Uyuşturucu kullandıklarından şüphelenildiğinde sağlık muayenesine tabi tutulurlar.
C) Uyuşturucu kullandıkları tespit edilenlerin sürücü belgeleri süresiz geri alınır.
D) Sürücü belgeleri geri alınanlar yeniden sürücü yetiştirme kursuna alınırlar.

18. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

19. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
B) Kamyonlar için geçme yasağının sonu olduğunu
C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D) Geçme yasağının sona erdiğini

20. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini
B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini
C) Tarım traktörünün giremeyeceğini
D) Tarım traktörünün geçebileceğini

21. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yaya yolunu
B) Yaya geçidini
C) Yayanın giremeyeceğini
D) Yola yayanın çıkabileceğini

22. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

23. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

24. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Ehli hayvanlar geçebilir.
B) Ehli hayvanlar giremez.
C) Vahşi hayvanlar geçebilir.
D) Vahşi hayvanlar giremez.

25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kontrollü demir yolu geçidine
B) Kontrolsüz demir yolu geçidine
C) Demir yolu alt geçidine
D) Demir yolu üst geçidine

26. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Taşıt yolunun soldan daralacağını
B) Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C) Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D) İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını

27. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir “DUR” emri de yoksa uygun hızla geçmeli

28. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 90
B) 100
C) 110
D) 130

29. Trafik görevlisine, ışıklı trafik işaretlerine ve diğer işaretlere uymayan sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Aracına el koyma
B) Hafif hapis cezası
C) Trafikten men etme
D) Para cezası ve ceza puanı

30. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

31. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

A) Yalnız 4
B) 1 ve 7
C) 1, 3, 6
D) 2, 6 ve 7

32. Şekildeki araçların seyrettiği, taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne denir?

A) Bölünmüş yol
B) İki yönlü yol
C) Şerit
D) Banket

33. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek
B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
D) Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek

34. Trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma talimatıdır?

35. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

36. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş yolu

37. Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B) Geçme yasağı olup olmadığının
C) Geçilecek aracın markasının
D) Geçilecek aracın hızının

38. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içinde azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 50
B) 70
C) 80
D) 90

39. Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekle görevlidir?
A) İl Trafik Komisyonu
B) Emniyet Genel Müdürlüğü
C) Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D) Karayolları Genel Müdürlüğü

40. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A) Durup, trafik uygunsa devam etmelidir.
B) Durmadan, dikkatli geçmelidir.
C) Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalıdır.
D) Yavaşlayıp, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.

41. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
A) Beden sağlığının bozulması
B) Ruh sağlığının bozulması
C) İş veriminin artması
D) Dikkatin dağılması

42. Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Trafik görevlisine haber vermesi
B) Zarar verdiği aracın sahibini bulması
C) Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
D) Aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması

43. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A) Arka bagajda
B) Torpido gözünde
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında

44. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmaya yönelik bir davranış değildir?
A) Araçlarda kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
C) Bir yere giderken hususi otomobil yerine toplu taşım araçlarının tercih edilmesi
D) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde hususi araçla trafiğe çıkılmaması

45. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın geri manevra yaptığını
B) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
D) Taşıtın arıza yapmış olduğunu

46. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi ifade eder?

A) Hızın artırılması gerektiğini
B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

47. Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A) Hız sınırının aşılmaması
B) Yayalara su sıçratılması
C) Diğer sürücülerin korkutulması
D) Seyir hâlinde iken sürücünün elindeki cep telefonunu kullanması

48. Taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yolcu indirmek ve bindirmek
B) Uygun hızla seyretmek
C) Vites küçültmek
D) Yavaşlamak

49. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A) Hız sınırlamasına
B) Trafik yasaklarına
C) Çevreyi rahatsız etmemeye
D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

50. Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A) Şerit değiştirmelerde
B) Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C) Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D) Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. C
3. A
4. B
5. D
6. B
7. D
8. C
9. D
10. B
11. D
12. D
13. B
14. D
15. C
16. C
17. D
18. B
19. A
20. C
21. C
22. B
23. A
24. C
25. B
26. B
27. D
28. C
29. D
30. B
31. A
32. C
33. A
34. B
35. A
36. B
37. C
38. A
39. D
40. A
41. C
42. C
43. D
44. A
45. B
46. D
47. A
48. A
49. D
50. D

23 Ekim 2010 B Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hidrolik fren
B) Hava yastığı
C) Hidrolik direksiyon
D) Otomatik hız kontrol

2. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?
A) Motor yağını temizler.
B) Motor soğutma suyunu temizler.
C) Motorun emiş havasını temizler.
D) Araç içerisine verilecek havayı temizler.

3. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?
A) Aracın yükünü ve ağırlığını taşımak
B) Direksiyon ile verilen yönü izlemek
C) Frenleme performansını azaltmak
D) Titreşimleri azaltmak

4. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
A) Yakıt tüketiminin artması
B) Fren hidroliğinin azalması
C) Direksiyon milinin eğilmesi
D) Sürüş konforunun azalması

5. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?
A) Motorun hararet yapması
B) Motor yağına su karışması
C) Manifoldlarda kaçakların oluşması
D) Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması

6. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ayarlardan birisidir?
A) Rot ayarı
B) Supap ayarı
C) Fren ayarı
D) Far ayarı

7. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?
A) Yakıt pompası
B) Enjektörler
C) Endüksiyon bobini
D) Hava filtresi

8. Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A) Fakir karışımla
B) Zengin karışımla
C) Normal karışımla
D) Az yakıtlı karışımla

9. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A) Ani duruş, kalkış yapmak
B) Devamlı düşük vites ile gitmek
C) Devamlı büyük vites ile gitmek
D) Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak

10. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A) Isıtma bujisinin arızalı olması
B) Hararet müşirinin arızalı olması
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
D) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi

11. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A) Katalitik konvertör
B) Emme manifoldu
C) Egzoz manifoldu
D) Egzoz supabı

12. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?
A) Akünün şarjlı olması
B) Yakıt seviyesinin düşük olması
C) Yağ seviyesinin normal olması
D) Buji kablolarından birinin çıkmış olması

13. Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli araca yapılmaz?
A) Yağ filtresini değiştirmek
B) Aküsünü tam şarj yaptırmak
C) Aracı iterek veya çekerek çalıştırmak
D) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak

14. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?
A) Diferansiyel
B) Amortisör
C) Rot
D) Yay

15. Güç aktarma organlarından hangisi araca verilen geri hareketin kaynağıdır?
A) Diferansiyel
B) Şaft
C) Vites kutusu
D) Kavrama

16. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Lastikler aşınır.
B) Vites kutusu aşınır.
C) Araç daha hızlı gider.
D) Debriyaj balatası aşınır.

17. Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Alaşımlı jant
B) Hava yastığı
C) Açılabilir tavan
D) Elektrikli koltuk

18. Seyir hâlinde iken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

19. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?
A) Volanın
B) Bujilerin
C) Silindirlerin
D) Debriyaj balatasının

20. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?
A) Motor yağının
B) Vites kutusu yağının
C) Diferansiyel yağının
D) Direksiyon kutusu yağının
21. Motorun alt tarafını kapatarak hareketli parçalarını dış etkenlerden koruyan ve motor yağına depoluk eden parça hangisidir?
A) Karter
B) Radyatör
C) Benzin deposu
D) Silindir kapağı

22. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Diferansiyel arızalıdır.
B) Buji kabloları gevşektir.
C) Yağ pompası arızalıdır.
D) Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir.

23. Kışın akünün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Akünün içerisine saf su konur.
B) Akünün içerisine antifriz konur.
C) Akü tam şarj ettirilir.
D) Akü yarım şarj ettirilir.

24. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Hidrolik yağ
B) Antifriz
C) Benzin
D) Motorin

25. Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması
B) Motor üzerine su dökülmesi
C) Motor stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi

26. Aşağıdakilerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?
I- Motor soğutma suyunun eksilmesi
II- Devridaim pompası kayışının kopması
III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması
A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

27. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C) Hararet göstergesi
D) Fren hidroliği göstergesi

28. Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Benzinin bitmesi
B) Motor yağının eksilmesi
C) Radyatör suyunun eksilmesi
D) Endüksiyon bobini kablosunun çıkması

29. Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karbüratör
B) Regülâtör (konjektör)
C) Marş motoru
D) Sigorta

30. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelindeki akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A) Marş motorunda
B) Alternatörde
C) Far ampullerinde
D) Fan motorunda

31. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A) Isı enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Elektrik enerjisini

32. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar, egzoz supabının açılmasıyla motordan dışarı atılır?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme (iş) zamanı
D) Egzoz zamanı

33. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A) Buji
B) Distribütör
C) Ateşleme bobini
D) Kontak anahtarı

34. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaşör arızalıdır.
B) Distribütör arızalıdır.
C) Fren müşiri arızalıdır.
D) Geri vites müşiri arızalıdır.

35. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

36. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) El frenini çekmek
B) Vitesi boşa almak
C) Fren pedalına basmak
D) Debriyaj pedalına basmak

37. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A) Marş dişlisinin
B) Volan dişlisinin
C) Triger kayışının
D) Endüksiyon bobininin

38. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Marş kablosunu
D) Şarj kablosunu

39. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
A) Rot ayarı B) Far ayarı
C) Supap ayarı D) Rölanti ayarı

40. Araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fan motoru
B) Far anahtarı
C) Sigorta kutusu
D) Yakıt göstergesi

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. C
2. D
3. C
4. D
5. D
6. B
7. C
8. B
9. D
10. A
11. A
12. D
13. C
14. A
15. C
16. D
17. B
18. A
19. C
20. A
21. A
22. D
23. C
24. B
25. A
26. D
27. C
28. D
29. B
30. B
31. A
32. D
33. A
34. C
35. B
36. A
37. C
38. B
39. B
40. C

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • B sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru,
Motor 40 soruda 28 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“23 Ekim 2010 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 8 yorum yapılmış:

 1. 1
  mstf41

  sınav soruları nezaman verılcek nete


 2. 2
  rdvan

  sınav SOruları Ve sonuçları Ne zaman Yayınlanacak herhangi bir bilgisi Olan vARmı


 3. 3
  gngstz

  hep benim girdiğim sınavların soruları geç açıklanmak zorundamı yaaa , bilgisi olan varsa cevaplayabilirmi , soru&cevaplar ne zaman açıklanacak?


 4. 4
  mstf41

  verırdı sınav soruları nte


 5. 5
  sew0

  ya arakadaşalr bıldıqınz bı site fılan mı wr


 6. 6
  kemal çalışkan

  Merhaba Arkadaşlar 23 ekim sınavına girdim gine başarızsız oldum daha önce çııkmış sorulara çalışmıştım
  sınava girdim soruları hepsini değşik gördüm ve çook üzülmüştüm çimde geçiyordu farklı sorular çıkıcadiye kazana macamı bilyodum çook çalışmıtım ama olmadı gine

  arkadaşlar şimdi ben yine gircem merakettim birşey var şimdi 23 ekimde sorulan sorular gine çıkarmı


 7. 7
  zümra

  YA ARKADASLAR EHLİYET SINAVINDA YAARDIM EDİYORLARMI ACABA?


 8. 8
  pomorie

  ya arkadaşlar şaka demi burdakiler yaaa


Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş