18 Nisan 2009 Ehliyet Sınavı C-D-E Sınıfı Soruları-Cevapları

C-D-E Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

18 Nisan 2009 Ehliyet Sınavı C-D-E Sınıfı – Y Kitapçığı ve Z Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

18 Nisan 2009 C-D-E Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır.
B) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir.
C) Felaketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez.
D) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler.

2. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
A) Yolun bakımsız oluşu
B) Kaldırımların yetersizliği
C) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D) Eski ve yetersiz araçların kullanılması

3. Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B) Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C) Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

4. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?
A) Hücre — Doku — Organ — Sistem
B) Organ — Hücre — Doku — Sistem
C) Sistem — Doku — Organ — Hücre
D) Hücre — Organ — Doku — Sistem

5. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Solunum sistemi

6. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Mide
B) Akciğer
C) Karaciğer
D) Beyin

7. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi hariç) bulundurulur.
B) Sadece şehirlerarası taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
C) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
D) Sadece A1, A2 ve G sınıfı belge ile kullanılan araçlarda bulundurulur.

8. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
A) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
B) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak
C) Kaza yerinin uzaktan görülebilmesi için büyük bir ateş yakarak dikkat çekmek
D) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

9. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B) Ayak tarafından çıkarılmasına
C) Baş tarafından çıkarılmasına
D) Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına

10. Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A) Boylamasına karın yaralanması olanlarda
B) Ağız-burun çevresinde kanama olanlarda
C) Omurga yaralanmalarında
D) Kapalı göğüs yaralanmalarında

11. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
A) Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma
D) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması

12. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C) Kaç yaralı olduğuna bakılması
D) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

13. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

14. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daman sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B) Daman genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

15. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder?
A) Kanayan yerin ilaçla tedavi edilmesi yöntemidir.
B) Kanayan yer üzerine sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C) Kanayan yerin alt kısmına basınçlı sargı uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D) Kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

16. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Soğuk nemli cilt, titreme
B) Hareketlilik, saldırganlık hâli
C) Cildin kızarması, aşırı terleme
D) Vücut sıcaklığında yükselme

17. Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A) Vücut sıcaklığı düşürülür.
B) Duyu organları uyarılır.
C) Şekerli, soğuk içecek verilir.
D) Hastaneye götürülür.

18. Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
A) Uyarılara reaksiyonsuzluk
B) Hırıltılı solunum
C) Bilinçsizlik ve uyku
D) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

19. Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutması
B) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması
C) Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi
D) Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırması

20. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?
A) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek

21. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır.
B) Araç çalışır vaziyette iken yaralılar oradan uzaklaştırılır.
C) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır.
D) İtfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir.

22. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Turnike uygulama
B) Kuvvetli masaj
C) Kalp seviyesinin altında tutma
D) Hareketsiz kalmasını sağlama

23. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C) Bulantı ve kusmanın olması
D) Vücut sıcaklığının artması
24. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

25. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

26. Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
A) Şoka giren
B) Kolu çıkan
C) Ayağı burkulan
D) Birinci derecede yanığı olan

27. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B) Karbüratörden sızan egzoz gazına maruz kalındığında
C) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
D) Tünelde, uzun süre camları kapalı olarak araç kullanıldığında

28. Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi doğrudur?
A) Tüm zehirlenme olaylarında verilmelidir.
B) İlaç zehirlenmelerinde sulandırılarak verilir.
C) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.
D) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

29. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtisidir?
A) Aşırı terleme
B) Aşırı heyecan
C) Hareketliliğin artması
D) Sıcak ve kuru cilt

30. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik kurallarının davranış hâline dönüşmemiş olması
D) Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:

1. B
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
9. D
10. B
11. C
12. A
13. C
14. A
15. D
16. A
17. B
18. D
19. C
20. D
21. A
22. D
23. B
24. B
25. D
26. A
27. C
28. D
29. A
30. C

18 Nisan 2009 C-D-E Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A) Millî Eğitim Bakanlığı
B) Karayolları Genel Müdürlüğü
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Ulaştırma Bakanlığı

2. Aşağıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında ders olarak verilir?
I- Trafik ve çevre bilgisi
II- Motor ve araç tekniği bilgisi
III- İlk yardım bilgisi
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III

3. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A) Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B) Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır.
D) Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.

4.

Şekilde yaya geçidi hangi rakamla gösterilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 2

5.

Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?
A) iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) Tali yol kavşağına yaklaştığını

6. Yük taşınmasında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıta ne denir?
A) Özel amaçlı taşıt
B) Arazi taşıtı
C) Kamp taşıtı
D) Taşıt katarı

7. Sürücülerin hangi davranışı trafik kazalarına yol açabilir?
A) Araç kullanırken müzik dinlemek
B) Yorulduğunu hissettiğinde mola vermek
C) Kurallara uygun davranmak
D) Hız sınırlamalarını dikkate almamak

8. Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

9. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin görevlerinden değildir?
A) Trafiği düzenlemek
B) Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
C) El koyduğu trafik kazalarında, kaza tespit tutanağı düzenlemek
D) Sürücüleri denetlemek

10. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Okul geçidine yaklaşıldığını
B) Yaya geçidine gelindiğini
C) İzci kampına yaklaşıldığını
D) Yerleşim birimine gelindiğini

11. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını
B) Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozuklukların olduğunu
C) Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşılmakta olduğunu
D) İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı viraja yaklaşıldığını

12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

13. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Sola dönmenin yasaklandığını
B) Kaygan yola yaklaşıldığını
C) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini

14. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B) Kamyon İçin geçme yasağının sonu olduğunu
C) Kamyonun giremeyeceğini
D) Treylerin giremeyeceğini

16. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

17. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sağa dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sola dönülmez

18. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

19.

İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır?
A) U dönüşü yapmalıdır.
B) 1. araca yol vermelidir.
C) 1. aracı ikaz ederek durdurmalıdır.
D) Dörtlü lambaları yakarak beklemelidir.

20. Aşağıdakilerden hangisi 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye uygulanır?
A) Araç kullanmaktan men cezası
B) Sadece para cezası
C) Ağır hapis cezası
D) Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası

21. Bir sürücünün, aşağıdaki araçlardan hangisini 24 saat süre içerisinde; toplam olarak 9 saat, devamlı olarak 4,5 saatten fazla kullanması yasaktır?

22.

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası
B) Sadece ceza puanı
C) Para cezası ve ceza puanı
D) Trafikten men cezası

23.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 4

24.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 3. aracın 30 km/saat hızla seyretmesi
B) 2. aracın 60 km/saat hızla seyretmesi
C) 1. aracın 70 km/saat hızla seyretmesi
D) 1. ve 2. aracın azami hız sınırını aşarak seyretmesi

25. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

26.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 2. aracın sollama yapması
B) 3. aracın sollama yapması
C) Araçların takip mesafesine uyması
D) 2. aracın 1. aracı geçerken hızını arttırması

27.

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
A) Dur çizgisinde mutlaka durması
B) Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
C) ileri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
D) Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi

28. öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D) Geriyi görüş aynasından geçilen araç görü-lünceye kadar

29. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

30. Işıksız kavşakta sola dönmek isteyen sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Sağdan gelen araca yol vermelidir.
B) Yolun sağına yanaşmalıdır.
C) Arkadan gelen araca yol vermelidir.
D) Karşıya geçecek yayaları uyararak geçmelerini engellemelidir.

31. Aşağıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
II- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
III- Kontrollü kavşaklara gelirken hızlarını azaltmaları
A) I-II
B) I- III
C) II – III
D) I-II- III

32.

Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I- Sağa dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Dar bir kavisle dönmeli
A) Yalnız I
B) I – I I
C) I I – I I I
D) I – I I – I I I

33. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Öndeki aracın geçilmesi
B) Şerit değiştirilmesi
C) Aracın hızının artırılması
D) Geçiş hakkı kuralına uyulması

34.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Koma çalıp 2 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) 2 numaralı araca yol vermelidir.
D) Hızlanarak yoluna devam etmelidir.

35.

Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
B) 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
C) 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
D) 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi

36.

Şekildeki durumda hangi numaralının yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

37. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
A) Görev hâli dışında
B) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
C) Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
D) Şehirlerarası kara yollarında

38. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
A) Kamyonete
B) Kamyona
C) iş makinesine
D) Lastik tekerlekli traktöre

39. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?
A) Acil uyarı ışıklarını yakarak
B) Birkaç defa korna çalarak
C) Birkaç defa selektör yaparak
D) Dönüş ışıklarını yakarak

40. Trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

41. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 5
B) 10
C) 20
D) 30

42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli nedenidir?
A) Çevre şartlarının elverişsiz olması
B) Trafik yoğunluğunun fazla olması
C) Sürücülerin kural dışı araç kullanması
D) Araç bakımına önem verilmemesi

43. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B) Demir yolu tek hatlı İse hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisin-deki gibi olmalıdır?
A) SRC 1
B) SRC 2
C) SRC3
D) SRC 4

45. İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60

46. “C” sınıfı sürücü belgesine sahip olan hangisinde verilen araçları kullanabilir?
A) Kamyon, minibüs, lastik tekerlekli traktör
B) Otobüs, kamyon, kamyonet
C) Çekici, kamyon, minibüs
D) İş makinesi, otomobil, minibüs

47. Taşıtlarda kalitesiz yakıt kullanılması, aşağıdakilerden hangilerinin zarar görmesine neden olur?
I- İnsanların
II- Taşıtların
III- Bitkilerin
A) Yalnız I
B) I – II
C) II -III
D) I-II-III

48. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Aracın şehir merkezine girmesi yasaklanır.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

49. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A) Çevre kirliliğinin azalmasına
B) Şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azalmasına
C) Temiz ve ucuz yakıt kullanabilmesine
D) Atıkların tekrardan kullanılabilmesine

50. Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?
A) Gürültü kirliliği oluşturmamak
B) Yakıt tasarrufu sağlamak
C) Motor gücünü artırmak
D) Kazalara karşı güvenliği artırmak

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:


1. A
2. D
3. C
4. C
5. A
6. C
7. D
8. A
9. B
10. A
11. D
12. B
13. C
14. A
15. C
16. B
17. D
18. B
19. B
20. A
21. B
22. C
23. D
24. D
25. A
26. B
27. A
28. D
29. C
30. A
31. A
32. D
33. D
34. C
35. D
36. B
37. A
38. A
39. C
40. A
41. D
42. C
43. A
44. B
45. A
46. A
47. D
48. A
49. A
50. A

18 Nisan 2009 C-D-E Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi yapım özelliklerine göre sınıflandırılmış bir motor tipidir?
A) K tipi motorlar
B) V tipi motorlar
C) Z tipi motorlar
D) M tipi motorlar

2. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçlar, kapalı park alanlarına park edilemez?
A) Benzin
B) Motorin
C) LPG
D) Benzin – Motorin

3. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda silindirdeki sıkıştırılmış hava üzerine enjektör ile motorin püskürtülür?
A) Ateşleme zamanında
B) Sıkıştırma zamanında
C) Emme zamanında
D) Egzoz zamanında

4. Hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Otomatik far
B) Yol bilgisayarı
C) Açılabilir tavan
D) Dağılmayan cam

5. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

A) Rot
B) Direksiyon kutusu
C) Motor
D) Fren

6. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?
A) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması
B) Yakıt tüketiminin azaltılması
C) Araç içi nem oranının ayarlanması
D) Hava sirkülasyonunun sağlanması

7. Aşağıdakilerden hangisi su ile soğutmalı sistemin parçasıdır?
A) Karter
B) Supap
C) Amortisör
D) Radyatör

8. Aşağıdakilerden hangisi silindir bloğunun görevidir?
A) Pistonlara yataklık yapmak
B) Motor yağını soğutmak
C) Motor suyunu soğutmak
D) Vites dişlilerine yataklık yapmak

9. Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?
A) Soğutma suyunu depolamak
B) Yağı depolamak
C) Ateşleme yapmak
D) Motora ilk hareketi vermek

10. Motor yağında su ve soğutma suyunda yağ olduğu gözlenirse, aşağıdaki motor parçalarından hangisi arızalıdır?
A) Piston
B) Krank mili
C) Kam mili
D) Silindir kapak contası

11. Benzinli bir motorun ateşleme sistemi şekildeki gibi şematize edilmiştir.

Buna göre, şekildeki soru işareti (?) yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Akü
B) Yakıt pompası
C) Karbüratör
D) Enjektörler

12. Hangisi, yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusur değildir?
A) Lastiklerin havasının az olması
B) ön düzen ayarının bozuk olması
C) Ani duruş ve kalkış yapılması
D) Frenlerin sıkı olması

13. Taşıtın menzili aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
A) Alaşımlı jantla
B) Yağmur sensörüyle
C) Navigasyon sistemiyle
D) Yakıt deposu kapasitesiyle

14. Aşağıdakilerden hangisi, yakıt sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A) Su seviyesi kontrolü
B) Yakıt seviyesi kontrolü
C) Antifriz seviyesi kontrolü
D) Hidrolik seviyesi kontrolü

15. Motorda yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Aşıntıyı azaltmak ve soğumayı sağlamak
B) Motorun erken ısınmasını sağlamak
C) Yakıt-hava karışımını ayarlamak
D) Fren hidroliğini, çalışma sıcaklığında tutmak

16. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A) Yağ kontrolü
B) Antifriz kontrolü
C) Hidrolik kontrolü
D) Elektrolit kontrolü

17. Şekildeki yağ lambası göstergesi aracın ön panelinde bulunur.

Kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında bu göstergenin yanması gerekir. Eğer yanmıyorsa arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?
A) Yağ lambasının ampulünde
B) Yağ pompasında
C) Yağ filtresinde
D) Yağ süzgecinde

18. Hareket hâlindeki aracın stop ettirilmeden durdurulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) El freninin çekilmesi
B) Gaz pedalına basılması
C) Vitesin 1. vitese takılması
D) Debriyaj ve fren pedalına birlikte basılması

19. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Akünün tamamı saf su ile doldurulmalıdır.
B) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su ilave edilmelidir.
C) Plakaların ortasına kadar saf su ile doldurulmalıdır.
D) Plakaların 1 cm altına kadar saf su ile doldurulmalıdır.

20. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A) Yakıt sistemindeki
B) Yağlama sistemindeki
C) Elektrik sistemindeki
D) Soğutma sistemindeki

21. Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A) Suyu temizler.
B) Yağı temizler.
C) Yakıtı temizler.
D) Havayı temizler.

22. Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarını açtıktan sonra marş yapabilmek için hangi lambanın sönmesi gerekir?
A) Yağ lambasının
B) Şarj lambasının
C) Enjeksiyon sistem uyarı lambasının
D) Enjeksiyon sistem yağ lambasının

23. Aşağıdakilerden hangisi dijital göstergeli araca yapılmaz?
A) İterek veya çekerek çalıştırmak
B) Yağ filtresini değiştirmek
C) Aküsünü tam şarj yaptırmak
D) Debriyaj pedalına basarak marş yapmak

24. Besleme pompasının görevi hangisidir?
A) Soğutma suyunu radyatöre göndermektir.
B) Enjeksiyon pompasına basınçlı olarak yakıtı göndermektir.
C) Karterdeki yağın basınçlı şekilde motora dağılımını sağlamaktır.
D) Basınçlı yakıtı yanma odasına otomize hâlde püskürtmektir.

25. Dizel motorlu araç çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Karbüratör tıkanmıştır.
B) Bujiler ateşleme yapmıyordun
C) Yakıt sistemi hava yapmıştır.
D) Soğutma sistemi hava yapmıştır.

26. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına sebep olur?
A) Yakıt pompasının arızalı olması
B)Yağ filtresinin kirliliği
C)Yağ seviyesinin düşüklüğü
D) Su seviyesinin düşüklüğü

27. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?
A) Şarj dinamosu
B) Marş motoru
C) Alternatör
D) Konjektör

28. Marşa basıldığında marş motoru çalışmaz ve farlar da yanmaz ise sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Bujiler arızalıdır.
B) Yağ pompası arızalıdır.
C) Benzin otomatiği arızalıdır.
D) Akünün kutup başları gevşektir.

29. Motor çalışırken, aracın gösterge panelinde hangisinin yanması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

30. Aşağıdakilerden hangisi motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığına ayarlar?
A) Vantilatör
B) Termostat
C) Radyatör
D) Hararet göstergesi

31. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?
A) Şarj göstergesinden
B) Yakıt göstergesinden
C) Hararet göstergesinden
D) Yağ göstergesinden

32. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Akü boşalmıştır.
B) Far kablo bağlantıları gevşektir.
C) Akü kablo bağlantıları gevşektir.
D) Marş kablo bağlantıları gevşektir.

33. Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Lastikler aşınır.
B) Araç daha hızlı gider.
C) Debriyaj balatası aşınır.
D) Vites kutusu aşınır.

34. Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Debriyaj – Vites kutusu – Şaft – Diferansiyel -Aks
B) Debriyaj – Vites kutusu – Diferansiyel – Şaft -Aks
C) Vites kutusu – Debriyaj – Aks – Şaft -Diferansiyel
D) Şaft – Debriyaj – Vites kutusu – Diferansiyel -Aks

35. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Arka lastikler aşınmıştır.
B) İnce tabanlı lastik kullanılmıştır.
C) Lastiklerin havası tavsiye edilen değerden fazladır.
D) ön lastiklerin havası tavsiye edilen değerden azdır.

36. Aşağıdakilerden hangisi hareket hâlindeki aracın hızını azaltmak için yapılır?
A) El freninin çekilmesi
B) Debriyaj pedalına basılması
C) Fren pedalına basılması
D) Fren ve debriyaj pedalına aynı anda basılması

37. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) Vitesi boşa almak
B) Debriyaj pedalına basmak
C) Fren pedalına basmak
D) El frenini çekmek

38. Rot ayarı aşağıdakilerden hangisinden dolayı yapılır?
A) Yakıt tüketimini arttırmak için
B) Lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için
C) Sürüş konforunu azaltmak için
D) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için

39. Hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Hava yastığı
B) Alaşımlı jant
C) Polen filtresi
D) Elektrikli koltuk

40. Yeni araçta rodaj süresince hangisine uyulmalıdır?
A) Ani duruş ve kalkış yapılmalıdır.
B) Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır.
C) Fazla sürat yapılmamalıdır.
D) Sürekli sert ve ani fren yapılmalıdır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:


1. B
2. C
3. A
4. D
5. C
6. B
7. D
8. A
9. B
10. D
11. A
12. C
13. D
14. B
15. A
16. B
17. A
18. D
19. B
20. C
21. D
22. C
23. A
24. B
25. C
26. A
27. B
28. D
29. c
30. B
31. A
32. B
33. C
34. A
35. D
36. C
37. D
38. B
39. A
40. C

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • C-D-E sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru,
Motor 40 soruda 28 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“18 Nisan 2009 Ehliyet Sınavı C-D-E Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 2 yorum yapılmış:

 1. 1
  bünyamin

  sinav


 2. 2
  canan

  kahretsin lan bu sınavı cok zor sordular lan ben geçemedim ama araba kullanacam:D
  _SayGılarLa_


Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş