18 Nisan 2009 Ehliyet Sınavı A1-A2 Sınıfı Soruları-Cevapları

A1-A2 Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

18 Nisan 2009 Ehliyet Sınavı A1-A2 Sınıfı – Y Kitapçığı ve Z Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

18 Nisan 2009 A1-A2 Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Felaket ve kaza ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kazalar doğal, felaketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır.
B) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felaketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir.
C) Felaketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez.
D) Kazalar ve felaketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler.

2. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında etkili olan çevre faktörlerinden değildir?
A) Yolun bakımsız oluşu
B) Kaldırımların yetersizliği
C) Uyarı işaretlerinin yetersizliği
D) Eski ve yetersiz araçların kullanılması

3. Trafik kazasını gören sürücünün yasal sorumluluğu nedir?
A) Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir.
B) Her durumda müdahale etmesi zorunludur.
C) Sadece sağlık eğitimi alanların müdahale etme mecburiyeti vardır.
D) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır.

4. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur?
A) Hücre — Doku — Organ — Sistem
B) Organ — Hücre — Doku — Sistem
C) Sistem — Doku — Organ — Hücre
D) Hücre — Organ — Doku — Sistem

5. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin bir parçasıdır?
A) Sinir sistemi
B) Sindirim sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) Solunum sistemi

6. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Mide
B) Akciğer
C) Karaciğer
D) Beyin

7. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi hariç) bulundurulur.
B) Sadece şehirlerarası taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
C) Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda bulundurulur.
D) Sadece A1, A2 ve G sınıfı belge ile kullanılan araçlarda bulundurulur.

8. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir?
A) Kaza yerinin en az 150 metreden görülebileceği şekilde reflektör veya ışıklı cihaz koymak
B) Kaza yapan aracın kontağını kapatarak motoru devreden çıkarmak
C) Kaza yerinin uzaktan görülebilmesi için büyük bir ateş yakarak dikkat çekmek
D) Aracın devrilme ve yanma ihtimaline karşı önlem almak

9. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A) Kollarının gövdeye paralel durmasına
B) Ayak tarafından çıkarılmasına
C) Baş tarafından çıkarılmasına
D) Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına

10. Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A) Boylamasına karın yaralanması olanlarda
B) Ağız-burun çevresinde kanama olanlarda
C) Omurga yaralanmalarında
D) Kapalı göğüs yaralanmalarında

11. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir?
A) Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma
D) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması

12. Bak – Dinle – Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?
A) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B) Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C) Kaç yaralı olduğuna bakılması
D) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması

13. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
A) Burun üzerine ve enseye buz konulması
B) Yüzün soğuk su ile yıkanması
C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi

14. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daman sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B) Daman genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

15. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamasını ifade eder?
A) Kanayan yerin ilaçla tedavi edilmesi yöntemidir.
B) Kanayan yer üzerine sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C) Kanayan yerin alt kısmına basınçlı sargı uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D) Kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

16. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A) Soğuk nemli cilt, titreme
B) Hareketlilik, saldırganlık hâli
C) Cildin kızarması, aşırı terleme
D) Vücut sıcaklığında yükselme

17. Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A) Vücut sıcaklığı düşürülür.
B) Duyu organları uyarılır.
C) Şekerli, soğuk içecek verilir.
D) Hastaneye götürülür.

18. Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir?
A) Uyarılara reaksiyonsuzluk
B) Hırıltılı solunum
C) Bilinçsizlik ve uyku
D) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi

19. Yetişkinlere dış kalp masajında, ilk yardım yapan kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Dirseklerini bükmeden göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutması
B) Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulaması
C) Basınç sırasında parmaklarını göğüs kafesiyle temas ettirmesi
D) Hastayı sert bir zemine sırt üstü yatırması

20. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır?
A) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek
C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek
D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek

21. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aracın kontağı kapatılarak yaralılar oradan uzaklaştırılır.
B) Araç çalışır vaziyette iken yaralılar oradan uzaklaştırılır.
C) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır.
D) İtfaiyeye haber verilir ve gelmesi beklenir.

22. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Turnike uygulama
B) Kuvvetli masaj
C) Kalp seviyesinin altında tutma
D) Hareketsiz kalmasını sağlama

23. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Nabız atışlarının sürekli hızlanması
B) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
C) Bulantı ve kusmanın olması
D) Vücut sıcaklığının artması

24. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
C) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
D) Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması

25. Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü nasıl olmalıdır?
A) İnerken başı aşağıda, çıkarken başı yukarıda
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda

26. Bir kaza yerinden sağlık kuruluşuna hangi durumdaki yaralı 1. derecede öncelikli olarak nakledilir?
A) Şoka giren
B) Kolu çıkan
C) Ayağı burkulan
D) Birinci derecede yanığı olan

27. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
B) Karbüratörden sızan egzoz gazına maruz kalındığında
C) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında
D) Tünelde, uzun süre camları kapalı olarak araç kullanıldığında

28. Zehirlenmelerde, ilk yardım sırasında yoğurt verilmesi ile ilgili olarak aşağıdakiler-den hangisi doğrudur?
A) Tüm zehirlenme olaylarında verilmelidir.
B) İlaç zehirlenmelerinde sulandırılarak verilir.
C) Kimyasal madde ile zehirlenenlere verilir.
D) Zehirlenmelerde hastaya yoğurt yedirmenin yararı yoktur.

29. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtisidir?
A) Aşırı terleme
B) Aşırı heyecan
C) Hareketliliğin artması
D) Sıcak ve kuru cilt

30. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri
B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri
C) Trafik kurallarının davranış hâline dönüşmemiş olması
D) Trafik işaret levhalarının yeterince bilinmemesi

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ. İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:

1. B
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
9. D
10. B
11. C
12. A
13. C
14. A
15. D
16. A
17. B
18. D
19. C
20. D
21. A
22. D
23. B
24. B
25. D
26. A
27. C
28. D
29. A
30. C

18 Nisan 2009 A1-A2 Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Belediye sınırlan içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?
A) Belediye Başkanlığından
B) İl Trafik Komisyonundan
C) İl Emniyet Müdürlüğünden
D) Millî Eğitim Müdürlüğünden

2. Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A) Araçların kara yolunda hâl ve hareketleridir.
B) Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
C) Araçların ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
D) Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.

3.
Şekilde, yaya geçidi hangi rakamla gösterilmiştir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 2

4. Yolcu taşımada kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere ne denir?
A) Motorlu bisiklet
B) Yük motosikleti (triportör)
C) özel amaçlı taşıt
D) Arazi taşıtı

5. Aşağıdakilerden hangisi yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
B) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

6. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına neden olur?
A) Tarlada çift süren traktörün arızalanması
B) Demiryolu geçitlerinin kontrollü olması
C) LPG yakıtlı araçların kapalı park alanlarına park edilmesi
D) Araçların trafiğin akışını olumsuz etkileyecek şekilde park edilmesi

7. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi yolun bütün yönlerinin trafiğe kapatılacağını bildirir?

8. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Sola dönmenin yasaklandığını
B) Kaygan yola yaklaşıldığını
C) Sola tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini

9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Tehlikeli eğimin başladığını
B) Soldan daralan yola yaklaşıldığını
C) Kaygan yola yaklaşıldığını
D) Tek yönlü yola yaklaşıldığını

10. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yol yüzeyi arızalıdır.
B) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
C) Yolda yapım çalışması vardır.
D) Yolda tümsek vardır.

11. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Ehli hayvanların yola çıkabileceğini
B) Canlı hayvan pazarına yaklaşıldığını
C) Yol kenarında besi çiftliği bulunduğunu
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

12. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) “U” dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

13. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt giremez işaretidir?

15. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Azami hızı
B) Takip mesafesini
C) Azami ağırlığı
D) Yerleşim birimine olan uzaklığı

16. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

17. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Sağ bankette durulamayacağını
D) öndeki araçların geçilemeyeceğini

18. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?
A) En sağdaki
B) Ortadaki
C) En soldaki
D) Orta ile en sağdaki

19. Kavşaklarda trafik düzeninin sağlanmasındaki yetki durumuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Zorunlu kalmadıkça trafik görevlisi, ışıklı cihaz bulunan kavşakların yönetimine müdahale etmemelidir.
B) Trafik görevlisi, ışıklı trafik cihazı bulunan kavşaklardaki trafik düzenine müdahale edemez.
C) Kavşak trafiği, trafik görevlisi tarafından yö-netiliyorsa, ışıklı cihazların mesajları dikkate alınmaz.
D) Trafik görevlisi veya ışıklı trafik cihazı bulunmayan kavşaklarda trafik levhası ile yer işaretlerine uyulur.

20. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda aksine bir işaret yoksa, motosikletler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70

21. Şehir içi trafik kazalarında en çok etkilenen yayalar hangi grupta yer alır?
A) Yaşlılar ve çocuklar
B) Yaşlılar ve gençler
C) Gençler ve kadınlar
D) Kadınlar ve çocuklar

22. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A) Çok dikkatli olduğu
B) Çok tecrübeli olduğu
C) Trafik kuralına uymadığı
D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

23.

Şekildeki durumda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1. aracın 2. araca yol vermesi
B) 2. aracın 1. araca yol vermesi
C) 2. aracın dar kavisle dönüşünü tamamlaması
D) 1. aracın solundaki şeride geçerek seyrini sürdürmesi

24. Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
1- Hız azaltılır.
2- İşaret verilir.
3- Dar kavisle dönülür.
4- Yolun sağına yanaşılır.
A) 2 – 4 – 1 – 3
B) 1 – 2 – 3 – 4
C) 4-2-1-3
D) 1-4-2-3

25. Öndeki aracı geçmeden önce yapılması gereken ilk şey nedir?
A) Selektör yapmak
B) Hızı artırmak
C) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek
D) Geçiş yapacağı yolun güvenli olmasından emin olmak

26. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Çekici
B) Cankurtaran
C) İş makinesi
D) Gümrük muhafaza aracı

27. Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üstünde alkollü olduğu üçüncü defa tespit edilen sürücüye aşağıdakilerden hangileri uygulanır?
I- Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır.
II- 6 aydan aşağı olmamak şartıyla hafif hapis cezası verilir.
III- Psiko-teknik ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulur.
A) I-II
B) I- I I I
C) II-III
D) I-II-III

28. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?
A) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B) Taşıma sınırından fazla yük yüklenmişse
C) Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa
D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

29. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A) Dönüş ışıkları
B) Park ışıkları
C) Acil uyarı ışıkları
D) Yakını gösteren ışıklar

30. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C) Okul taşıtını geçmemelidir.
D) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

31. Zorunlu mali sorumluluk sigortası aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz?
A) Maddi hasarı
B) Manevi tazminatı
C) Ölüm tazminatını
D) Tedavi giderlerini

32. Trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.
C) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

33. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B) Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
C) Tek yönlü yola ters yönden girmek
D) Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak

34. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesinde ve sonrasında trafik kazaları yoğun olur.
Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması
B) Araçlardaki yolcu sayısının artması
C) Yayaların otoyola çıkması
D) Araçlara ait kusurların fazla olması

35. Hız sınırını %30 aşan sürücülere, aynı suçu bir yıl içinde 5 kez ihlal etmeleri hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Hafif hapis cezası ve aracına el koyma
B) Hafif hapis ve para cezası
C) Sürücü belgesinin 1 yıl geri alınması ve para cezası
D) Ceza puanı uygulaması ve hafif hapis cezası

36. Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
A) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
C) İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D) Araç işletme belgesi ve tescil plakası

37. 18 yaşını bitirmiş olanlar hangi sınıfı sürücü belgesini almak için başvuru yapamaz?
A) B
B) F
C) G
D) E

38. Araç bakımı sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin bilinçsizce çevreye bırakılması, aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Araçların arızalanmasına
B) Çevre kirliliğine
C) Asit yağmurlarına
D) Sera etkisine

39. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Araçların şehir merkezine girmesi yasakları r.
B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.

40. Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel öğelerden oluşan dış ortama ne denir?
A) İklim
B) Çevre
C) Atmosfer
D) Erozyon

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:


1. A
2. D
3. C
4. B
5. A
6. D
7. A
8. C
9. B
10. C
11. A
12. C
13. D
14. C
15. A
16. B
17. D
18. C
19. B
20. D
21. A
22. C
23. B
24. A
25. D
26. B
27. D
28. A
29. D
30. C
31. B
32. A
33. C
34. A
35. C
36. B
37. D
38. B
39. A
40. B

18 Nisan 2009 A1-A2 Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A) Elektrik enerjisini
B) Hidrolik enerjiyi
C) Nükleer enerjiyi
D) Isı enerjisini

2. Silindir içinde iki ölü nokta arasında hareket ederek zamanları meydana getiren motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Krank mili
B) Piston
C) Supap kapağı
D) Buji

3. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda benzin – hava karışımı buji vasıtasıyla ateşlenerek yakılır?
A) Emme zamanı
B) Sıkıştırma zamanı
C) Ateşleme zamanı
D) Egzoz zamanı

4. Benzinli motora, yakıt-hava karışımı hangi supaptan girer?
A) Tahliye supabından
B) Emme supabından
C) Egzoz supabından
D) Emniyet supabından

5. Taşıtın menzili aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır?
A) Alaşımlı jantla
B) Yağmur sensörüyle
C) Navigasyon sistemiyle
D) Yakıt deposunun kapasitesiyle

6. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Silindir bloğu
B) Şaft
C) Direksiyon mili
D) Rot

7. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A) Amortisör
B) Şaft
C) Aks
D) Silindir kapağı

8. Hangisi pistondan aldığı doğrusal hareketi, biyel yardımı ile dairesel harekete çevirir?
A) Krank mili
B) Kam mili
C) Motor bloğu
D) Silindir kapağı

9. Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur?
A) Yakıt sistemindeki
B) Yağlama sistemindeki
C) Elektrik sistemindeki
D) Soğutma sistemindeki

10. Motor çalışmazken, kontak anahtarı ateşleme durumunda açık unutulursa, ateşleme sisteminde aşağıdaki arızalardan hangisi görülür?
A) Bujilerin yanması
B) Flaşörün yanması
C) Konjektörün yanması
D) Endüksiyon bobininin yanması

11. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
B) Ani duruş ve kalkış yapılması
C) Karbüratörün ayarsız ve bakımsız olması
D) Frenlerin ayarsız olması

12. Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?
A) Şaft
B) Balans
C) Avans
D) Rot

13. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile
ateşler?
A) Buji
B) Distribütör
C) Ateşleme bobini
D) Kontak anahtarı

14. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Lastiklerin hava basıncı indirilmelidir.
B)Yağ seviyesi kontrol edilmelidir.
C) Eskimiş bujiler değiştirilmelidir.
D) Zamanında yakıt alınmalıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi bujilere ateşleme sırasına göre akım dağıtır?
A) Akü
B) Karbüratör
C) Konjektör
D) Distribütör

16. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A) Sarsıntılı
B) Düşük rölantide
C) Sarsıntısız
D) Yüksek rölantide

17. Hava filtresi belirli bir zamanda değiştirilmez ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A) Normal
B) Fakir
C) Zengin
D) Az yakıtlı

18. Ayak gaz pedalından çekilmiş vaziyette iken karbüratörün hangi devresi çalışır?
A) Jikle
B) Rölanti
C) Kapış
D) Yüksek hız

19. Aracın katetmiş olduğu yolun uzunluğunu, sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kilometre sayacı
B) Hararet göstergesi
C) Motor devir göstergesi
D) Yakıt göstergesi

20. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?
A) Aracın hızlı kullanılması
B) Park hâlinde viteste bırakılması
C) Aracın yavaş kullanılması
D) Ani ve sert kalkış yapılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:


1. D
2. B
3. C
4. B
5. D
6. A
7. D
8. A
9. C
10. D
11. B
12. C
13. A
14. C
15. D
16. A
17. C
18. B
19. A
20. D

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • A1-A2 sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 40 soruda 28 doğru,
Motor 20 soruda 14 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“18 Nisan 2009 Ehliyet Sınavı A1-A2 Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 11 yorum yapılmış:

 1. 1
  G.CANKURT BJK

  sınav dan hiç belediğim sorular çıkmadı. çalıştığım yerden sadeçe 2 tane soru cıktı ya.A2 calışıyoruz b soruları cıkıyor Nasıl iş oluyoryorsa. ANLAYAMIYORUM BULARI…


 2. 2
  Sema

  Ya inşallah geçerim biraz şüphem var ama umarım geçmişimdir. sizin nasıldı arkadaşlar?


 3. 3
  Yasin

  çok iyi
  deildi ama bilmiyorun yinede bi süpriz olmazsa geçerim herhald


 4. 4
  sami

  cıkan soruların cogunu hiç görmedim ama inş geçmişimdir


 5. 5
  levent

  arkadaşlar söylemesi ayıp olcak benim kitapçık y idi ve sınav bittikten sonra işaretlemiş olduğum şıkları yazdım.soruların cevapları açıklanınca kontrol ettim ve sonuç 20/20 doğru idi!!!:) darısı sizin başınıza inşallah.
  çalışınca oluyor!:)


 6. 6
  wild

  ulan alttarafı 20soru cozdunuz nedertedıyosunuz ya


 7. 7
  Beşiktaşlı

  Cevaplar ne zaman yayınlanäcak merak edym birde gerçekten çok tuhaf sorulardı inşallah kimsenin emeği boşa gitmez.


 8. 8
  ahmet

  bazı siteler açıklandı diyiyo hiçbişi yok ortada adam kandırıyolar adiler


 9. 9
  mustafa

  valla ne kadar meraklısınız arkadaşın dedi gibi alttarafı 20 soru


 10. 10
  leoncan

  İşe bak 3 derse girdim bir sorudan kaldım,3 ay daha bekleyecem.Ben şimdi napııcaammmm.Ummm oturup ağlasam mı ne


 11. 11
  metin0027

  aynı sorun bendede oldu yha trafik 95,ilk yardım 92 motor ise 65 yani bir tek sorudan kaldık oda çelişkide kaldığım bi soruydu ….adama çok koyuyo


Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş