16 Nisan 2011 Ehliyet Sınavı H Sınıfı Soruları-Cevapları

H Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

16 Nisan 2011 Ehliyet Sınavı H Sınıfı – Y, Z, V, T Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ ile TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ soruları ve cevapları…

16 Nisan 2011 H Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?
A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D) Aracının arıza yapması

2. Aşağıdakilerden hangileri ilk yardım yapacak kişide bulunmalıdır?
I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III

3. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir?
A) Sistem
B) Organ
C) Destek doku
D) Hücre

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A) Mide
B) Karaciğer
C) Akciğer
D) Beyin

5. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
B) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına
C) Mevsim ve yol durumuna
D) Sürücünün isteğine

6. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A) Kollarının baş hizasında durmasına
B) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
C) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
D) Baş – boyun – gövde hizasının bozulmamasına

7. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?
A) Çenenin kasılması
B) Vücudun kasılması
C) Dilin geriye kayması
D) Başın arkaya düşmesi

8. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak
B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak
C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek
D) Hastanın ayaklarını yükseltmek

9. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
A) 10 dakika
B) 15 dakika
C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

10. Karın bölgesinde iç kanama olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Şok pozisyonu verilmesi
B) Ağzından bol sıvı verilmesi
C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak

12. İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Solunumu
B) Ağız içi
C) Bilinci
D) Göğüs hareketi

13. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
A) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
B) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

14. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A) Vücut sıcaklığını düşürmek
B) Sindirime yardımcı olmak
C) Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D) Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak

15. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaburganın sağ alt bölgesi –> 1 – 1,5 cm
B) Karnın sol üst bölgesi –> 2 – 3 cm
C) Göğüs kemiğinin ortası –> 4 – 5 cm
D) Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı –> 6 – 7 cm

16. Şekildeki gibi cisim batması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi

17. Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Kulağa pamuk konularak sıkı bir şekilde sarılır.
B) Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

18. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tazyiksiz bol soğuk su ile yıkamak
B) Sıcak uygulama ve masaj yapmak
C) Kuru sargı bezi ile kapatmak
D) Yara merhemi sürmek

19. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Sürekli buzla ovulur.
B) Kuvvetli masaj yapılır.
C) Hareketsiz kalması sağlanır.
D) Turnike uygulanır.

20. Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?
A) Dik oturur pozisyon vermek
B) Sert bir zemine sırt üstü yatırmak
C) Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak

21. Aşağıdakilerden hangisi çıkığın tanımıdır?
A) Eklem bağlarının kopması
B) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması
C) Eklem çevresindeki derinin zedelenmesi
D) Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesi

22. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanının
B) Açık ve net adresin
C) Yaralıların kimliklerinin
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının

23. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B) Baş-çene pozisyonu verilerek
C) Ayaklarından çekilerek
D) Boyunluk takılarak

24. Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

25. Sindirim yolu zehirlenmesi ile ilgili olarak yapılan uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A) Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulması
B) Çamaşır suyu ile zehirlenmelerde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
C) Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
D) Acil tıbbi yardım istenmesi

26. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?
A) Elektrikli battaniye ile ısıtılması
B) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması
D) Donan bölgenin oğularak masaj yapılması

27.
• Hastanın serin yere alınması
• Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi
Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?
A) Kafa ve beyin yaralanmasında
B) El bileğinin burkulmasında
C) Sıcak çarpmasında
D) Bayılmada

28. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?
A) Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile
B) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
D) İşitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile

29. Motorlu bisiklet ve motosiklette bulunan sürücü ile yolcunun koruyucu başlık ve gözlük kullanmaları konusundaki hükümlerden hangisi doğrudur?
A) Sürücü başlık ve gözlük, yolcu sadece başlık kullanmalıdır.
B) Sürücü sadece başlık, yolcu gözlük ve başlık kullanmalıdır.
C) Sürücü ile yolcu başlık ve gözlük kullanmak mecburiyetindedir.
D) Sürücü ile yolcunun gözlük ve başlık kullanması isteğe bağlıdır.

30. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A) Çevreye saygılı olmak
B) Kurallara uymakta özen göstermek
C) Başkalarının haklarına saygı göstermek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. D
3. B
4. C
5. A
6. D
7. C
8. B
9. D
10. B
11. A
12. C
13. A
14. D
15. C
16. B
17. D
18. A
19. C
20. A
21. B
22. C
23. D
24. B
25. A
26. B
27. C
28. D
29. A
30. D

16 Nisan 2011 H Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücülerinin yetiştirilmesi için kurslar açmak, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
A) Ulaştırma Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Emniyet Genel Müdürlüğü
D) Karayolları Genel Müdürlüğü

2. İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne ad verilir?
A) Geçiş yolu
B) Sığınma cebi
C) Hemzemin geçit
D) Kavşak

3. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

A) Taşıt yolu
B) Banket
C) Yaya geçidi
D) Platform

4. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A) Düz gitmeleri
B) Sağa dönüş yapmamaları
C) Düz gideceklerin beklemeleri
D) Yol açıksa sola dönüş yapmaları

5. Trafik görevlisinin hangi harekeli seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” talimatıdır?

6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Geçiş hakkını yayalara vermesi
B) Yayaları ikaz ederek geçmesi
C) Öndeki aracı geçmemesi
D) Aracının hızını azaltması

7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini
B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
C) Bisikletin geçebileceğini
D) Bisikletin giremeyeceğini

8. Şekildeki trafik işaretleri (sağ-sol) sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Tali yola
B) Köprüye
C) Kavşağa
D) Demir yoluna

9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağı
B) Demir yolu geçidini
C) Ana yol-tali yol kavşağını
D) Dönel kavşak yaklaşımını

10. Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola dönülmez
B) Sola zorunlu yön
C) Sağa zorunlu yön
D) Sağa dönülmez

14. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağı sonunu
B) Yolun tek yönlü olduğunu
C) Yolun iki taraftan daraldığını
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

15. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

16. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

A) Kesikli çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
B) Devamlı çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
C) Kesikli çizgi tarafındakilerin öndeki aracı geçebileceklerini
D) Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını

17. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu
B) Özürlü taşıtı giremez.
C) Özürlü sürücüler çıkabilir.
D) Özürlü sürücüler için park yen

18. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
B) Uyuşturucu madde alarak araç kullandığı tespit edilmişse
C) Araca taşıma sınırından fazla yük yüklemişse
D) Araca taşıma sınırından fazla yolcu almışsa

19. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A) Kamyonun geçme yapması
B) 2 numaralı aracın geçme yapması
C) Araçların takip mesafesine uyması
D) 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması

20. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Ani fren yaparak durmaya çalışması
B) Takip mesafesini azaltması
C) Takip mesafesine uyması
D) Takip mesafesini artırması

21. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 90
B) 100
C) 110
D) 120

22. Şekildeki yolda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını azaltması
B) Hız sınırını aşması
C) Önündeki aracı geçmesi
D) Takip mesafesini azaltması

23. Aksine bir durum yoksa şekildeki 1 numaralı araç saatte 80 kilometre hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

24. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşılır?
A) Takip mesafesi kadar
B) İki araç boyu kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar

25. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalıdır.
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.

26. Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

A) 2 numaralı araca yol vermelidir.
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir.
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.

27. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A) 1 numaralı şeridi
B) 2 numaralı şeridi
C) 3 numaralı şeridi
D) İstediği şeridi

28. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkım hangi araç kullanmalıdır?

A) Motosiklet
B) Traktör
C) Otomobil
D) Kamyonet

29. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B) Koma çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.

30. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının
B) Sanık veya suçlu takip eden araçların
C) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların

31. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C) Otomobil, kamyona
D) Kamyon, otomobile

32. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

33. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak
C) Birkaç defa korna çalarak
D) Dönüş ışıklarını yakarak

34. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 30
B) 20
C) 10
D) 5

35.
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III

36. Araç kornalarının aşağıda verilen durumların hangisinde kullanılması yasaktır?
A) Araç geçmede uyarı amaçlı
B) Kara yolunu kullananları uyarma amaçlı
C) Konvoy oluşturmuş araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde
D) Yakın ilerisi görülemeyen kavşak ve tepe üstü gibi yerlere yaklaşırken gelişini haber vermede

37. Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Aracını durdurmalıdır.
B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.
C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.
D) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

38. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?
A) Aracın hızını azaltmak
B) Aracın hızını artırmak
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermek
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak

39. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde ve başka bir DUR emri de yoksa uygun hızla geçmeli

40. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdaki-lerden hangisi zorunlu değildir?
A) Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
B) Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
C) Kasa kapaklarının kapalı tutulması
D) Kasa üzerinin kapalı olması

41. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

42. Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A) Orta şeridin
B) Tırmanma şeridinin
C) Hızlanma (katılma) şeridinin
D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin

43. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Lastik tekerlekli traktör
B) Hususi otomobil
C) İş makinesi
D) Motosiklet

44. Kollarında üç yuvarlaktı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Etkili şekilde koma çalmalıdır.
B) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
C) Gerektiğinde durmalı ve yayaya yardımcı olmalıdır.
D) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.

45. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

46. “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir kişi aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
A) Otobüs
B) Kamyon
C) Motorlu bisiklet
D) Lastik tekerlekli traktör

47.
I- Arkadan çarpma
II- Kırmızı ışıkta geçme
III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III

48.
• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lastik tekerlekli traktör
B) Kamyon
C) Otomobil
D) Otobüs

49. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Çevre hakkı
B) Çevre koruma
C) Çevre düzeni
D) Çevre sorunu

50. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir?
A) Beden sağlığının bozulması
B) Ruh sağlığının bozulması
C) İş veriminin artması
D) Dikkatin dağılması

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. B
2. D
3. B
4. C
5. A
6. B
7. C
8. B
9. A
10. C
11. B
12. D
13. A
14. D
15. B
16. C
17. D
18. B
19. A
20. D
21. C
22. A
23. D
24. A
25. B
26. A
27. C
28. D
29. C
30. A
31. D
32. C
33. A
34. A
35. D
36. C
37. A
38. B
39. D
40. D
41. A
42. D
43. B
44. C
45. B
46. C
47. D
48. A
49. B
50. C

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

  • H sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş