11 Şubat 2012 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları

B Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

11 Şubat 2012 Ehliyet Sınavı B Sınıfı – K, L, M, N Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

11 Şubat 2012 B Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

Tebrikler - adlı sınavı tamamladınız. Sınavdan geçmek için 100 üzerinden 70 puan almanız almanız gerekmektedir. %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% soruya doğru cevap vererek %%PERCENTAGE%% puan aldınız. Sınavı %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda B sınıfı sürücü belgesi alabilir?
A
İşitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile
B
Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile
C
Sadece şehir içinde araç kullanma şartı ile
D
Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile
Soru 2
Sıcak çarpması sonucu oluşan bitkinliğin esas sebebi aşağıdaki durumlardan hangisidir?
A
Nabız sayısının azalması
B
Kan dolaşımının yavaşlaması
C
Sindirim sisteminin çalışmaması
D
Terleme sonucu aşırı su ve tuz kaybı olması
Soru 3
Sindirim yolu zehirlenmelerinde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bilinci yerinde olmayan hastanın kusturulmaması
B
Zehirlenmenin neden kaynaklandığının belirlenmesi
C
Besin zehirlenmesi 2 saati geçmiş ise hastanın hemen kusturulması
D
Çamaşır suyu zehirlenmelerinde hastanın kesinlikle kusturulmaması ve bol su içirilmesi
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?
A
Solunumun durması
B
İshal veya kabızlık oluşması
C
Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
D
Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
Soru 5
Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
A
Trafikteki görevli sayısı
B
Şehir içindeki trafik kazaları
C
Trafik kazalarındaki ölüm oranı
D
Şehirler arasındaki trafik kazaları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 7
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
A
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
B
Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına
C
Kemiklerin birleşme noktası olan eklem bölgesi olmasına
D
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?
A
Deride kızarıklık olması
B
Vücut sıcaklığının artması
C
Nabzın süratli ve zayıf olması
D
Solunumun aniden derinleşmesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
A
Bulantı ve kusması olanlar
B
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C
Omurilik zedelenmesi olanlar
D
Göğüs kemiği kırık olanlar
Soru 10
Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?
A
Birinci derece yanığı olan
B
Solunum zorluğu çeken
C
Ayağında çıkık olan
D
Ölmüş olan
Soru 11
I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
A
Yalnız I
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir?
A
Vücut sıcaklığının yükselmesi
B
Kandaki oksijen oranının düşmesi
C
Kanın kalbe gelme hızının artması
D
Kandaki karbondioksit oranının düşmesi
Soru 13
Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I- Solunum kontrolü II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A
I - II - III
B
I - III - II
C
II - I - III
D
III - II - I
Soru 14
Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
B
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.
C
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
D
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
Soru 15
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
A
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
B
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
C
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
D
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresinin şişmesi
B
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
D
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Soru 17
Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Soğuk içecekler içirmek
B
Şok pozisyonu vermek
C
Duyu organlarını uyarmak
D
Temiz hava almasını sağlamak
Soru 18
Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?
A
Oturuş veya yarı oturuş
B
Yüzüstü yatış
C
Sırtüstü yatış
D
Yan yatış
Soru 19
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yarayı temiz pamukla kapatmak
B
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
C
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
D
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Soru 20
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D
Göğüs kemiğinin 1/8’lik üst kısmı (7 cm)
Soru 21
Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine nazaran daha önemlidir?
A
Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
B
Yaralının üzerinde bulunan giysilerin cinsi
C
Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
D
Yakıcı maddeyle temas şekli
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
Soru 23
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
A
Kılcal damar
B
Atardamar
C
Toplardamar
D
Yırtık kanaması
Soru 24
“Holger-Nielsen” (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?
A
Ağız-burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında
B
Boylamasına karın yaralanmalarında
C
Kapalı göğüs yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 25
Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?
A
Doku
B
Hücre
C
Sistem
D
Gövde
Soru 26
İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
B
Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
C
Kılcal damarlardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.
D
Atardamarlardaki kan basıncı, toplardamarlardakinden fazladır.
Soru 27
Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?
A
Yakınları geldikten sonra
B
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
C
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
D
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?
A
Alkollü olarak araç kullanması
B
Yol yapımında hata olması
C
Aracın bakımsız olması
D
Havanın yağışlı olması
Soru 29
Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 30
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç donanımını tamamlamak
B
Araç muayenelerinde göstermek
C
Trafik denetimlerinde göstermek
D
Kazalarda ilk yardım için kullanmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
30 tamamladınız.

11 Şubat 2012 B Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

Sınavdan geçmek için 100 üzerinden 70 puan almanız almanız gerekmektedir. %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% soruya doğru cevap vererek %%PERCENTAGE%% puan aldınız. Sınavı %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Etkili şekilde korna çalmalı
B
Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmeli
C
Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmeli
D
Yavaşlamalı, gerektiğinde durup yayaya yardımcı olmalı
Soru 2
Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
A
Kendi gidiş yönüne göre sağ bankette
B
Kendi gidiş yönüne göre sol bankette
C
Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
D
Taşıt yolunun ortasında
Soru 3
I- Aceleci ve dikkatsiz olmaları
II- Trafik kurallarına uymaları
III- Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır?
A
Yalnız I
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Soru 4
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
A
Otobüs
B
Traktör
C
At arabası
D
İş makinesi
Soru 5
Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Korna çalıp 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B
Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
C
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D
Hızını artırıp kavşağa girmeli
Soru 6
Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
İtfaiye aracı
B
Motosiklet
C
Tarım traktörü
D
Toplu taşıma aracı
Soru 8
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş kakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 9
Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsü hatalıdır?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 10
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Arkadan gelen araçlara yol vermek
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
C
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
D
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru 11

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?
A
Uzun hüzmeli farları yakarak seyretmeli
B
2 numaralı taşıtın geç işaretini beklemeli
C
İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
D
2 numaralı taşıta takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı
Soru 12

Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Dar kavisle dönülmesi
B
Geniş kavisle dönülmesi
C
Karşıya geçen yayalara yol verilmesi
D
Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
A
Araç tescil belgesi
B
Yağ değişim kartı
C
Noter satış belgesi
D
Periyodik bakım kartı
Soru 14
D sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?
A
Motosiklet
B
Otobüs
C
Çekici
D
İş makinesi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?
A
Kırmızı ışıkta geçmek
B
Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
C
Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
D
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
Soru 16
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 17
Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
A
Atık
B
İklim
C
Çevre
D
Erozyon
Soru 18
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Gürültü kirliliğinin oluşmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 19
Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
A
Gabari
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 20
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A
Banket
B
Şerit
C
Bölünmüş yol
D
İki yönlü yol
Soru 21
İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanlara ne ad verilir?
A
Kavşak
B
Geçiş yolu
C
Sığınma cebi
D
Hemzemin geçit
Soru 22
Yapısı itibariyle sürücüsü dahil 9 ile 15 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araca ne ad verilir?
A
Otobüs
B
Minibüs
C
Kamp taşıtı
D
Özel amaçlı taşıt
Soru 23
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.

Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Düz gidilebileceğini
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Sadece sağa dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 24
Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?
A
B
C
D
Soru 25
Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?
A
Taşıtın arıza yaptığını
B
Taşıtın geri manevra yaptığını
C
Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D
Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
Soru 26
Trafik işaretleri ile belirlenmiş yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
A
Sürücülere
B
Yayalara
C
Traktörlere
D
Otomobillere
Soru 27
Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Uygun mesafede mutlaka durması
B
Hızlarını artırarak geçmesi
C
Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D
Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi
Soru 28
Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
A
Orta şeridi
B
Hızlanma şeridini
C
Tırmanma şeridini
D
Yavaşlama şeridini
Soru 29
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
A
Bisiklet yolu
B
Motosiklet yolu
C
Bisiklet giremez
D
Motorlu bisiklet yolu
Soru 30

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 31
Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Ağır hapis cezası
B
Sadece para cezası
C
Araç kullanmaktan men cezası
D
Birinci kez ise 6 ay hafif hapis cezası
Soru 32
Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?
A
20
B
25
C
35
D
45
Soru 33
Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Hızını artırmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
1 nolu araca yol vermeli
D
1 nolu aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 35
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
A
B
C
D
Soru 36
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
A
Okul geçidine
B
Yürüyüş yoluna
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 38
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını artırması
B
Sert fren yapması
C
Vitesi boşa alması
D
Uygun vitesle inmesi
Soru 39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
A
Sola dönülmez
B
Sağa dönülmez
C
Sağa zorunlu yön
D
Sola zorunlu yön
Soru 40
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
D
Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu
Soru 41
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Kamyon garajını
B
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
C
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D
Kamyonun giremeyeceğini
Soru 42
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 43
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
A
Takip mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
İntikal mesafesi
Soru 44
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
100
D
110
Soru 45
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
50
B
40
C
35
D
15
Soru 46
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
El freninin çekilmesine
B
Motorunun durdurulmasına
C
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 47
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Uzağı gösteren ışıkların
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Sis ışıklarının
Soru 48
Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Aracın vitesini boşa almalı
B
Araçta gözcü bulundurmalı
C
Aracın kapılarını açık tutmalı
D
Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli
Soru 49
Gündüz çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık iki buçuk metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?
A
Beyaz bayrak
B
Sarı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında sarı bez
C
Kırmızı yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında kırmızı bez
D
Yeşil yansıtıcı veya 20x20 cm ebadında yeşil bez
Soru 50
I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
A
Yalnız I
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

11 Şubat 2012 B Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

Sınavdan geçmek için 100 üzerinden 70 puan almanız almanız gerekmektedir. %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% soruya doğru cevap vererek %%PERCENTAGE%% puan aldınız. Sınavı %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Manifold
C
Karbüratör
D
Teker jantı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A
Motoru soğutmak
B
Aküyü şarj etmek
C
Motorun hareketli parçalarını yağlamak
D
Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
Soru 3
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor yüksek devirde kullanılır.
B
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Araç, yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
Soru 4
Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler?
A
Buji
B
Distribütör
C
Ateşleme bobini
D
Kontak anahtarı
Soru 5
Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?
A
Su pompası
B
Şanzuman dişlileri
C
Alternatör diyotları
D
Diferansiyel dişlileri
Soru 6
Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında ilk önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A
Şarj kablosunu
B
Marş kablosunu
C
Artı (+) kutup kablosunu
D
Eksi (-) kutup kablosunu
Soru 7
Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
A
Yağ seviyesine
B
Antifriz seviyesine
C
Elektrolit seviyesine
D
Hidrolik yağ seviyesine
Soru 8
Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?
A
Çalışmaz
B
Sarsıntılı
C
Sarsıntısız
D
Yüksek rölantide
Soru 9
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Elektrik motoru ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru 10
Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?
A
İki çizgisi arasında
B
Alt çizgisinden aşağıda
C
Üst çizgisinden yukarıda
D
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
Soru 11
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 12
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ karterinden
B
Yağ filtresinden
C
Yağ çubuğundan
D
Yağ göstergesinden
Soru 13
Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?
A
Fren ayarının
B
Supap ayarının
C
Diferansiyel ayarının
D
Vites kutusu ayarının
Soru 14
Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?
A
Ön lastiklerin birine
B
Arka lastiklerin birine
C
Çekici lastiklerin ikisine
D
Çekici olmayan lastiklerin ikisine
Soru 15
Uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Far ampulünün
B
Marş motorunun
C
Silecek motorunun
D
Endüksiyon bobininin
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
A
Aküsünün tam şarj edilmesi
B
Buji kablolarının yenilenmesi
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
İterek veya çekerek çalıştırılması
Soru 17
Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?
A
Artı kutup şasi ile
B
Eksi kutup şasi ile
C
Artı kutup, artı kutupla; eksi kutup, eksi kutupla
D
Eksi kutup, artı kutupla; artı kutup, eksi kutupla
Soru 18
Motora ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Şarj sistemi
C
Yakıt sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 19
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
B
C
D
Soru 20
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Soket
C
Ampul
D
Sigorta
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi su soğutmalı motorun soğutma sistemi parçasıdır?
A
Karter
B
Külbütör
C
Radyatör
D
Karbüratör
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?
A
Radyatör
B
Termostat
C
Vantilatör
D
Hararet göstergesi
Soru 23
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?
A
Alternatör
B
Debriyaj
C
Distribütör
D
Marş motoru
Soru 24
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?
A
B
C
D
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?
A
Rot
B
Silindir bloğu
C
Şaft
D
Direksiyon mili
Soru 26
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
ABS fren
B
Hafızalı koltuk
C
Otomatik hız kontrol
D
Hava yastığı (Airbag)
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Emme manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz manifoldu
Soru 28

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rot
B
Motor
C
Fren
D
Diferansiyel
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
A
Emniyet kemeri
B
Polen filtresi
C
Açılabilir tavan
D
Park sensörü
Soru 30
Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karbüratör
B
Emme supabı
C
Egzoz manifoldu
D
Emme manifoldu
Soru 31
I- LPG
II- Benzin
III- Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
Yalnız I
B
I - II
C
II - III
D
I - II - III
Soru 32
Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne ad verilir?
A
Aktarma organları
B
Yağlama sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Marş sistemi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
A
Motor rölanti devrinin yüksek olması
B
Yağlama sisteminin görev yapamaması
C
Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
D
Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi
Soru 34
Dizel motorlarda kullanılan ısıtma bujilerinin görevi nedir?
A
Ateşleme yapmak
B
Motora giren havayı temizlemek
C
Motor soğutma suyunun sıcaklığını ölçmek
D
Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtmak
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin artması
B
Yakıt tüketiminin düşmesi
C
Hava tüketiminin düşmesi
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Vantilatör kayışının sıkı olması
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?
A
Enjektörler
B
Hava filtresi
C
Yakıt pompası
D
Endüksiyon bobini
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?
A
Su filtresi
B
Yağ filtresi
C
Hava filtresi
D
Benzin filtresi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?
A
Karbüratör
B
Yakıt filtresi
C
Besleme pompası
D
Yakıt enjeksiyon pompası
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Motorun yüksek devirde kullanılması
C
Trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi
D
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • B sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru,
Motor 40 soruda 28 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“11 Şubat 2012 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 86 yorum yapılmış:

Sayfa: « 1 2 3 [4]

 1. 62
  mazlum olqun

  sıkıntı yapmayın beyler bende yarın sınava girecem ama hiç çalışmadım sorular basit mantık lazım biraz tes çözün burdan gerisini ALLAH,a bırakın :D :S


 2. 63
  maviAmerikalıkız

  tabii mantıkta gerekli ama bilmekte lazım sadece mantıkla olcak iş değil burdan çalışarak geçebilirsiniz güzel bir uygulama olmuş :)


 3. 64
  sena

  off yha motor cok zor nabıcam ben :(


 4. 65
  orhan

  motor iyi
  trafikte iyi ama ilk yardım zorluyor beni


 5. 66
  serhat

  arkadaşlar ben iki sınavdır giriyorum kazanmadım ama hiç çaılışmadım ama bu sefer çalıştım ve bu testleri çözüyorum hep 80 üstünden alıyorum işallah bu sefer çıkartırım


 6. 67
  buda geçer

  motor zorluyo bea


 7. 68
  gökhan

  Hiç çalışmadım kitabın yüzünü bile açmadım derslere gitmedim sadece sınav sabahı erken kalkıp test çözdüm 1 2 saaat sonuç motor 90 trafik 92 ilk yardım 93

  direksiyon 100


 8. 69
  sweett

  arkadaşlar bu siteden çalışıp sonra çıkan sorularla ilgili yorum yapmamışsınız.sadece çıkan sorulara çalışmak yeterlimi?


 9. 70
  nevin

  inşallah geçerizzz


 10. 71
  Ferdi Topuzoğlu

  100 100 100 . Az bi mantıkla hepsi yapılabilir. sınava şubatta gireceğim inşallah heyecan falan filan olmazda geçerim dua edin :P


 11. 72
  selim

  tek sıkıntı motorda ya çok yanıltmalıı ..


 12. 73
  Halil

  yarın sınaw war ama bn sadece cıkms sorulara baktm

  :(


 13. 74
  demet

  yarın sınav varrrrrrrrrr


 14. 75
  aysenur

  ferdiii bence önce sen bize dua et cnküm biz yarn girioz o sınavaa :/ ewet yaa selim’e katılıorm motor sasırtıo .s ilk yardım biras zorluo ama kısmet . yahuu calısmaktan kafam bi dünya olduu :D az önce yukarıda testi cözdüm sonuc , ilk yardm 73, motor 80 we trafik 90.. umarm sonuclar yarında böle oluuur :) ) ALLAH hepimizin yardımcısı olsun .


 15. 76
  penbenur

  abi motor bölümündeki sorular zordu bea


 16. 77
  derya pala

  arkadaşlar şubatta benimde sınavım var çok çalışıyorum devamlı test çözüyorum ama sonuç her zaman aynı olmuyor en zor motor sadece ona çalışıyorum 2 aydır ve hala zorlanıyorum allah hepimizin yardımcısı olsun…


 17. 78
  betül

  9 şubat sınav var motor ru geçmem için bana dua edin herkesin gönlüne göre olur inşallah


 18. 79
  baran wanderas

  Selam arkadaslar mantiktaktan ziyade biraz çaba ister bu iş ağlamayana meme yok çalişmazsan geçemezsin o kadar ilkyardim 96 tirafik 90 motor 98 martta sinaviim var herturlu guveniyorum kendime yillardir istanbul tirfiginde araba kullaniyorum e tabi onun tecrubeside var herkese basarilar dilerim…….¿¿¿¿¿¿


 19. 80
  emin direksiyon ADAYI can mertyüz :)

  ilk yardım 97 , terafik 96 ve motor 100 inş. şubat ayı sınavım da böle geçer 2 şubata az kaldı herkeze başarılar :)


 20. 81
  gül

  2 subatta sınav var napcam bilmmiyorum cok calısıyorum gecemezsem cok üzülürüm bana tio verin


 21. 82
  sd1k

  92 95 98


 22. 83
  ahmet sürer

  2 şubatta benimde var sınavım bakalım nasıl geçecek herkese başarılar..


 23. 84
  gulay

  ayyyyyyyyy yok boyle bsy ya ben zannetmıyomkı sınavlardan gecım pufffffffffffffffff :(


 24. 85
  beryyone

  Bende yarn kalan snawımı wercem motordan..sorularda hep 2şık arasnda kaldm.size tawsiem kitaba 1kerede olsa qöz atmanz..herkeze bşarlar dilerm.inş.hepmz qecerz


 25. 86
  ordulu

  bu sınavdan motor:99 trafik:99 ilk yardım:100 almıstım. size tavsiyem kitabı iki kere tekrar edin sonra çıkmıs soruları çözerseniz yaparsınız zor bi sınav değil mantıkla dahi yapılabilir.


Sayfa: « 1 2 3 [4]

Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş