10 Aralık 2011 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları

B Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

10 Aralık 2011 Ehliyet Sınavı B Sınıfı – K, L, M, N Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

10 Aralık 2011 B Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur?
A) Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek
B) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak
C) Araçların bakım ve onarımını önemsemek
D) Yolları ve kaldırımları onarmak

2. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A) Tıbbi yardım istenmesi
B) Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C) Yaralının hemen hastaneye taşınması
D) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

3. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?
A) Kalp
B) Mide
C) Yutak
D) Akciğer

4. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A) Dolaşım sisteminde
B) Solunum sisteminde
C) Sindirim sisteminde
D) Sinir sisteminde

5. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
A) Ayaklarından çekilerek
B) Baş‑çene pozisyonu verilerek
C) Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
D) Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek

6. Araç ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücünün isteğine
B) Taşınacak yolcu sayısına
C) Mevsim ve yol durumuna
D) Yolcuların sağlık durumlarına

7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren

bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması
C) Yüzün kızarması ve vücut sıcaklığının artması
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması

8. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
B) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
C) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi

9. “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması

10. Aşağıdakilerden hangisi toplar damar kanamasının özelliğidir?
A) Açık parlak kırmızı renkte olması
B) Koyu kırmızı renkli ve yayılarak akması
C) Kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda olması
D) Küçük kabarcıklar yaparak, sızıntı şeklinde akması

11. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
C) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D) Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak

12. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
A) 1‑2 dakika
B) 5‑10 dakika
C) 15‑20 dakika
D) 30‑40 dakika

13. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A) Şok
B) Koma
C) Zehirlenme
D) Hâlsizlik

14. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A) Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda
B) El bileğinde açık kırık ve kanaması olanlarda
C) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D) Bacağında açık kırık ve kanaması olanlarda

15. Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100

16. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B) Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

17. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
A) Şiddetli baş yaralanması
B) Göğüs zedelenmesi
C) Dalak yırtılması
D) Mide delinmesi

18. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi
B) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
D) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi

19. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
A) Kürek kemiği
B) Kaburga kemiği
C) Ön kol kemiği
D) Köprücük kemiği

20. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
A) Kol kemiği
B) Kalça kemiği
C) Uyluk kemiği
D) Kaburga kemiği

21. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?
A) Kırık
B) İncinme
C) Çıkık
D) Burkulma

22. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A) Yazılı, sözlü ve hareketli
B) Kısa, öz ve anlaşılır
C) Ayrıntılı ve uzun
D) Şifreli ve gizli

23. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilincini kaybeden
B) Açık karın yarası olan
C) Solunum zorluğu olan
D) Ayak bileğinde çıkık olan

24. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A) Şoka girmiş olan
B) Omurga kırığı olan
C) Kol kemiği kırık olan
D) Kalça kemiği kırık olan

25. Güneş çarpmasında, hastaya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılır?
A) Sıcak duş yaptırılır.
B) Vücudu serinletilir.
C) Sıcak içecekler verilir.
D) Üstü örtülerek terlemesi sağlanır.

26. Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A) Açık havaya çıkarmak
B) Yoğurt yedirmek
C) Tuzlu su içirmek
D) Kusturmak

27.
I‑ Kırıklar
II‑ Yanıklar ve kas krampları
III‑ Kalp ve solunum durması
Yukarıda verilenlerden hangileri elektrik çarpması sonucu oluşabilir?
A) Yalnız I
B) I ‑ II
C) II ‑ III
D) I ‑II ‑ III

28. İşitme cihazı kullanması zorunlu olan sürücü, hangi sınıf sürücü belgeleri ile araç kullanabilir?
A) B sınıfı (hususi araç) ve F sınıfı
B) B sınıfı (bütün araçlar)
C) C, D, E ve G
D) A1, A2 ve H

29.

I‑ Motosiklet yolcuları
II‑ Motosiklet sürücüleri
III‑ Motorlu bisiklet yolcuları
IV‑ Motorlu bisiklet sürücüleri
Resimde görülen koruma başlığını yukarıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
A) I ‑ II
B) III ‑ IV
C) I ‑ II ‑ III
D) I ‑ II ‑ III ‑ IV

30. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
C) Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
D) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. D
3. B
4. A
5. C
6. B
7. D
8. A
9. C
10. B
11. A
12. C
13. B
14. A
15. D
16. C
17. A
18. B
19. C
20. D
21. C
22. B
23. D
24. C
25. B
26. A
27. D
28. A
29. D
30. C

10 Aralık 2011 B Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

2. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?
A) Motosiklet
B) İş makinesi
C) Hususi otomobil
D) Lastik tekerlekli traktör

3. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?
A) Araç sayısının fazla olması
B) Yayaların bankette yürümesi
C) Araçlardaki yolcu sayısının artması
D) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması

4. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?
A) Tescil belgesi değiştirildiğinde
B) Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
C) Sigorta süresi bittiğinde
D) Sahibi değiştiğinde

5. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
A) Kamyon
B) Minibüs
C) Otomobil
D) Kamyonet

6. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörünün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Hızı fazla olan az olana
B) Tarım traktörü, kamyonete
C) Kamyonet, tarım traktörüne
D) Şeridi daralmış olan diğerine

7.
I‑ Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
II‑ Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
III‑ Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
Duraklanan veya park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ‑ II
C) II ‑ III
D) I ‑ II ‑ III

8. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A) Birkaç defa selektör yaparak
B) Acil uyarı ışıklarını yakarak
C) Birkaç defa korna çalarak
D) Dönüş ışıklarını yakarak

9. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?
A) 5
B) 10
C) 20
D) 30

10. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Kamyon ile kamyoneti çekmek
B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak
C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek
D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek

11. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?
A) Sadece öğrenci indirip bindirirken
B) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
C) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
D) Sadece sisli, yağmurlu veya karlı havalarda

12. Aşağıdakilerden hangisi, trafik işaret levhalarıyla belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücünün uyacağı kurallardan biri değildir?
A) Aracın hızını azaltmak
B) Aracın hızını artırmak
C) İlk geçiş hakkını yayalara vermek
D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymak

13. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B) Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C) Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D) Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli

14. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Yüklerin bağlanması
B) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması

15. Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B) Hızlanarak yoluna devam etmeli
C) 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D) Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı

16.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

17. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Traktör
B) Otomobil
C) Kamyonet
D) Motosiklet

18. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A) Toplu taşıma araçlarının
B) Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
C) Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının
D) Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların

19. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Geç
B) Hızlan
C) Yavaşla
D) Sağa yanaş ve dur

20. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A) Durmadan dikkatli geçmeli
B) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli

21.
I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A) Yalnız I
B) I – II
C) II – III
D) I – II – III

22. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok 8 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir?
A) Otobüs
B) Kamyonet
C) Otomobil
D) Minibüs

23. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) İki yönlü kara yolu
C) Tek yönlü kara yolu
D) Bölünmüş kara yolu

24. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
A) Taşıt
B) Tren
C) Ulaşım
D) Taşıma

25. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yolun tek yönlü olduğunu
B) Yolun iki taraftan daraldığını
C) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D) Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu

26. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) U dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

27. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
D) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu

28. Aşağıdakilerden hangisi, girişi olmayan yol işaret levhasıdır?

29. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

30. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını
B) Sağa dönmenin yasaklandığını
C) Sağa tehlikeli viraja yaklaşıldığını
D) Sağ taraftan tek yönlü yola girileceğini

31. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B) Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
C) Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
D) Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini

32. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B) Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C) Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D) Ana yol‑tali yol kavşağına yaklaşıldığını

33. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yolu kontrol etmesi
B) Aracını yavaşlatması
C) Takip mesafesini azaltması
D) O bölgeden dikkatli geçmesi

34. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A) Aracın bakımı
B) Kasko sigortası
C) Koltuk ferdi kaza sigortası
D) Zorunlu mali sorumluluk sigortası

35. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
A) Ölümlü kazalarda
B) Yaralanmalı kazalarda
C) Maddi hasarlı kazalarda
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

36.
I‑ Reflektör
II‑ İlk yardım çantası
III‑ Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A) Yalnız I
B) I ‑ II
C) II ‑ III
D) I ‑ II ‑ III

37. Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Atık
B) Kireç
C) Yanıcı madde
D) Yakıcı madde

38. Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından biri değildir?
A) Ani duruş ve kalkıştan kaçınmak
B) Kurşun veya kükürt oranı yüksek yakıt kullanmak
C) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak
D) Aracının bakımını düzenli olarak yaptırmak

39.

Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı araç sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?
A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini
B) 1 numaralı aracın sağa geçmesini
C) 4 numaralı aracın yavaşlamasını
D) 5 numaralı aracın geçmesini

40. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek
B) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
C) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
D) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak

41. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını artırmalı
B) Bulunduğu şeridi izlemeli
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalı
D) Dönüş lambalarıyla “geç” işareti vermeli

42.

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A) Dar bir kavisle dönmek
B) Sağa dönüş işareti vermek
C) 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
D) Hızlanarak yoluna devam etmek

43. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda duraklarken
C) Tek yönlü yollarda park ederken
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken

44. Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücüler çıkabilir
B) Özürlü sürücüler için park yeri
C) Özürlü taşıtı giremez
D) Özürlü sürücü yolu

45.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
C) 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
D) Araçların bulundukları şeritte seyretmesi

46. Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 1 ve 3

47. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
A) Trafik görevlisi
B) Trafik ışıkları
C) Trafik levhaları
D) Yer işaretlemeleri

48. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A) 90
B) 100
C) 110
D) 130

49. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A) 15
B) 35
C) 40
D) 50

50. Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. D
2. C
3. D
4. B
5. A
6. B
7. D
8. A
9. D
10. B
11. A
12. B
13. D
14. B
15. C
16. D
17. C
18. A
19. D
20. A
21. D
22. C
23. B
24. A
25. D
26. C
27. A
28. C
29. D
30. C
31. B
32. A
33. C
34. D
35. C
36. D
37. A
38. B
39. D
40. A
41. B
42. C
43. A
44. B
45. D
46. B
47. A
48. C
49. C
50. B

10 Aralık 2011 B Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A) Amortisör
B) Marş motoru
C) Direksiyon simidi
D) Hava yastığı

2. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?
A) Alternatör
B) Distribütör
C) Marş motoru
D) Endüksiyon bobini

3. Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Yağın azalması
B) Akünün boşalması
C) Fren hidroliğinin bitmesi
D) Marş motorunun arızalanması

4. Şarj sisteminin gerilimini sınırlandıran parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigorta
B) Marş motoru
C) Karbüratör
D) Regülatör

5. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A) Şarj lambasının
B) Park lambasının
C) Sinyal lambasının
D) El fren lambasının

6. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Aks
B) Volan
C) Vites kutusu
D) Diferansiyel

7. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın rahat ve emniyetli bir şekilde sürülmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarj
B) Soğutma
C) Direksiyon
D) Süspansiyon

8. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması, düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir?
A) Lastiklerde
B) Pistonlarda
C) Alternatörde
D) Eksantrik milinde

9. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A) Günde bir
B) Haftada bir
C) Altı ayda bir
D) Araca binileceği zaman

10. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Motorun yağ yakması
B) Hava filtresinin kirli olması
C) Aracın yükünün fazla olması
D) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması

11. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?
A) Karoseri
B) Kavrama
C) Manifold
D) Süspansiyon

12. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?
A) Marş dişlisinin
B) Volan dişlisinin
C) Triger kayışının
D) Endüksiyon bobininin

13. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık hüzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Göz kamaşmasını önlemek
B) Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak
C) Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
D) Gaza basmadan aracın sabit bir hızda gitmesini sağlamak

14. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Yakıt seviyesi kontrol edilir.
B) Önemsenmez, devam edilir.
C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır.

15. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
A) Benzin
B) LPG
C) Motorin
D) Biyodizel

16. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
A) Motor yağı
B) Fren hidroliği
C) Cam suyu antifrizi
D) Akü elektroliti

17. Silindir kapağı aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?
A) Motorun
B) Diferansiyelin
C) Vites kutusunun
D) Yakıt deposunun

18. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A) Alaşımlı jant
B) Hava yastığı
C) Açılabilir tavan
D) Elektrikli koltuk

19. Sıkıştırılmış yakıt‑hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
A) Dizel motoru
B) Marş motoru
C) Benzinli motor
D) Buhar makinesi

20. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fren
B) Motor
C) Egzoz
D) Diferansiyel

21. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?
A) Balataların ıslanması
B) Motor yağının kirlenmesi
C) Araç lastiklerinin yeni olması
D) Disk veya kampana yüzeylerinin bozuk olması

22. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

23. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını
B) Yakıt miktarını
C) Motor sıcaklığını
D) Motor devir sayısını

24. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Lastiklerde aşınma
B) Taşıtın hızında artma
C) Fren balatalarında aşınma
D) Debriyaj balatasında aşınma

25. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Termostat çıkartılmalı
B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı

26. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse, çalıştırmak için ne yapılır?
A) Arka arkaya marş yapılır.
B) Depoya benzin ilave edilir.
C) Marş sisteminin parçaları kurulanır.
D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.

27. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A) Isıtma bujisinin arızalı olması
B) Hararet müşirinin arızalı olması
C) Enjeksiyon basıncının yüksek olması
D) Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi

28. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
A) Bujilerin yeni olması
B) Yakıt borularının uzun olması
C) Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi
D) Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması

29. Aracın belli bir mesafe gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?
A) Bagaj
B) Yakıt deposu
C) Torpido
D) Karter

30. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir?
A) Aracın elektrik ihtiyacını karşılamak
B) Yayların salınımını kontrol altına almak
C) Silindire benzin‑hava karışımı göndermek
D) Silindirdeki benzin‑hava karışımını ateşlemek

31. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A) Yağdanlık
B) Yağ filtresi
C) Yağ pompası
D) Yağ çubuğu

32. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A) Antifriz
B) Motor yağı
C) Fren hidroliği
D) Motor soğutma suyu

33. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağ göstergesi
B) Yakıt göstergesi
C) Hararet göstergesi
D) Motor devir göstergesi

34. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enjektör
B) Hava filtresi
C) Yağ filtresi
D) Yakıt filtresi

35. Aşağıdakilerden hangisi motor harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?
A) Motor üzerine su dökülmesi
B) Kaloriferin sıcak konumda çalıştırılması
C) Motor stop edilerek soğuk su ilave edilmesi
D) Motor stop edilerek soğuk antifriz ilave edilmesi

36. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

A) Soğutma fanı
B) Termostat
C) Hararet müşiri
D) Vantilatör kayışı

37. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Karterdeki yağ miktarını
B) Depodaki yakıt miktarını
C) Soğutma suyu sıcaklığını
D) Radyatördeki su seviyesini

38. Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?
A) Fren hidroliğinin
B) Diferansiyel yağının
C) Vites kutusu yağının
D) Motor soğutma suyunun

39. Hangisi, marş motoruna ilk hareket için elektrik verir?
A) Buji
B) Akü
C) Distribütör
D) Endüksiyon bobini

40. Akünün artı (+) kutup başı, eksi (‑) kutup başına göre nasıldır?
A) Kısa
B) Uzun
C) Daha ince
D) Daha kalın

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. C
2. A
3. B
4. D
5. A
6. C
7. D
8. A
9. D
10. D
11. A
12. C
13. A
14. D
15. B
16. C
17. A
18. B
19. C
20. B
21. D
22. C
23. A
24. D
25. B
26. D
27. A
28. D
29. B
30. C
31. D
32. B
33. A
34. C
35. B
36. A
37. C
38. D
39. B
40. D

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • B sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru,
Trafik 50 soruda 35 doğru,
Motor 40 soruda 28 doğru
yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“10 Aralık 2011 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 10 yorum yapılmış:

 1. 1
  ayahn

  ulan ilk yardımdan 1 soruyla kalıcaz heralde ya diğerlerini vermişim.


 2. 2
  babo

  ilk yardımdan bende şüpheleniyorum ama hayırlısı


 3. 3
  himmet

  şans mı bu ya


 4. 4
  Onur

  Ben qectim gunde 6 tez cozdeniz her dersten 2 şer tane ayda 60 test eder saten 60 test olması imkansız olsa olsa 30 tane olur 1 testi 2 kere cozerek her dersten 1 test cozun yeterli sınav saten 1 de oluyor aksam erkan yat erken kalk en son cıkmıs sorılardan da 2 şer tane cozdunmu tamam dir.Ben korkuyordum ama gectim


 5. 5
  Onur

  Hemde trafik 86 motor 83 ilk yardım tam puan 70xD


 6. 6
  murat

  bende gsınava giricem bakalım eskilerden bakınıyorum ilkyardımdan korkuyorum :)


 7. 7
  muradiye

  ilkyardım96
  trafik92
  motor80


 8. 8
  hasan

  cumartesi giriyorum hayırlısı en sn cıkms sorulara çalışıyom


 9. 9
  özlem topçu

  bende çok çalıştım bol bol test çözdüm ama genede motordan biraz korkuyorum cumartesi günü giricem sınava inşallah güzel geçer :)


 10. 10
  ibrahim

  17 inci sorunun cevabı trafik ve çevre bölümü B olacak arkadaşlar….niye c demiş anlamadım…öncelik otomobildedir..


Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş